LOGO
EN

Zdwojenie jelita cienkiego objawiające się niedrożnością przewodu pokarmowego – opis przypadku

Aleksandra Krzemienowska-Cebulla, Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska, Iwona Matus, Magdalena Noparlik, Borys Pecuszok

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19: 454–457
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0071
PlumX metrics:
Streszczenie

Przedstawiono przypadek 24-dniowego noworodka przyjętego na Oddział Chirurgii Dziecięcej celem leczenia podejrzenia niedrożności przewodu pokarmowego. U pacjentki obserwowano zatrzymanie gazów i stolca od dwóch dni, a w dniu przyjęcia wymioty treścią pokarmową, a następnie kałową. Wykonano badanie ultrasonograficzne oraz radiologiczne przeglądowe jamy brzusznej, stwierdzając radiologiczne cechy wysokiej niedrożności przewodu pokarmowego. Zakwalifikowano noworodka w trybie pilnym do operacji. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Śródoperacyjnie stwierdzono niedrożność przewodu pokarmowego na wysokości jelita krętego 5 cm przed kątnicą, w postaci zmiany przypominającej uchyłek Meckela. Wykonano resekcję zmiany z zespoleniem jelita krętego koniec do końca. Resekowaną zmianę wysłano do badania histopatologicznego, w którym stwierdzono torbielowate zdwojenie przewodu pokarmowego.

Słowa kluczowe
niedrożność przewodu pokarmowego, zdwojenie jelita cienkiego, diagnostyka prenatalna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.