LOGO
EN
Pediatria i Medycyna Rodzinna z pierwszym IF!

Z radością i satysfakcją informujemy, że „Pediatria i Medycyna Rodzinna” (Paediatrics and Family Medicine) awansowała do elitarnego grona periodyków legitymizujących się wskaźnikiem oddziaływania IF. Nasz wskaźnik za rok 2022 to 3,6.

O czasopiśmie

Pediatria i Medycyna Rodzinna (Pediatr Med Rodz), której pierwszy numer ukazał się w 2005 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawnictw medycznych. Jesteśmy recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej. 

Rezygnacja z wersji papierowej

Uprzejmie informujemy, że począwszy od numeru 3/2023 „Pediatria i Medycyna Rodzinna” będzie się ukazywać jedynie w wersji elektronicznej – w trybie open access.

1 marca 2023 r. – zmiana sposobu nadsyłania prac do redakcji

W dniu 1 marca 2023 r. Redakcja uruchomiła system do elektronicznej obsługi manuskryptów. Obecnie prace wraz z załącznikami należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem panelu.

Opłata za publikację artykułu

Od dnia 28 czerwca 2023 r. (decyduje data zgłoszenia pracy w systemie) wydawca „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” (Paediatrics and Family Medicine) wprowadza odpłatność za publikację artykułu w wysokości 2000 zł/450 euro.

Praktyczna psychiatria dla lekarza POZ, 14 września 2024 r., Warszawa/online

Niemal wszyscy lekarze pierwszego kontaktu uważają, że w ostatnich latach liczba pacjentów w gabinetach POZ wymagających leczenia psychiatrycznego znacznie się zwiększyła – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Terapii Dialog w dniach 23–25 września 2023 roku wśród lekarzy POZ z całej Polski. Dlatego w tym roku już po raz drugi odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praktyczna psychiatria dla lekarza POZ” organizowana przez Centrum Terapii Dialog. Kierownicy Specjalistycznych Poradni z Dialogu opowiedzą o nowościach w psychiatrii ważnych w praktyce lekarza POZ. Udzielą również praktycznych wskazówek, jak prawidłowo leczyć pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi w gabinecie lekarza POZ w 2024 roku.

Wyniki badania Respi-net w dobie rosnącej oporności bakterii na antybiotyki

Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z najbardziej istotnych problemów zdrowia publicznego na całym świecie. Do najważniejszych działań, umożliwiających rozpoznanie tego problemu, należy monitorowanie, służące pozyskiwaniu aktualnych danych na temat poziomów i mechanizmów oporności u najważniejszych bakteryjnych patogenów człowieka. Do najczęstszych infekcji u ludzi należą zakażenia dróg oddechowych i dlatego też badania i monitorowanie koncentrują się na wiodących bakteryjnych czynnikach etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń dolnych dróg oddechowych (Streptococcus pneumonice, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis) i ostrego zapalenia gardła (Streptococcus pyogenes). Zakażenia dolnych dróg oddechowych mają szczególne znaczenie, ponieważ są one związane z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością.

Bezpieczne nawigowanie w leczeniu alergii: personalizowane rozwiązania w szczególnych okolicznościach – kompleksowy przegląd leków antyhistaminowych

Medycyna spersonalizowana jest kluczowym elementem postępowania terapeutycznego w wielu schorzeniach, w tym w chorobach alergicznych. Dysponujemy dziś wieloma lekami antyhistaminowymi II generacji i konieczne jest ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjentów, z uwzględnieniem różnych sytuacji medycznych, takich jak wiek dziecięcy lub podeszły, ciąża, laktacja, niewydolność wątroby i nerek oraz interakcje lekowe. W artykule dokonano przeglądu badań i aktualnych wytycznych dotyczących stosowania leków antyhistaminowych w leczeniu alergii w różnych sytuacjach klinicznych.

Wojciech Feleszko, Jarosław Woroń
Pediatr Med Rodz 2024; 20 (1): 1–9
Szczepienia dzieci żyjących z HIV – przegląd polskich rekomendacji

Szczepienia należą do najważniejszych osiągnięć w dziedzinie zapobiegania chorobom zakaźnym i są rutynowo stosowane u dzieci na całym świecie. Są one szczególnie ważne u pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym u dzieci zakażonych HIV, ze względu na wyższe ryzyko chorób zakaźnych i związanych z nimi powikłań. Kompleksowa opieka nad pacjentami zakażonymi HIV obejmuje terapię antyretrowirusową (która w sposób zdecydowany zmieniła rokowanie w zakażeniu HIV), profilaktykę i leczenie współistniejących zakażeń, profilaktykę i leczenie zakażeń oportunistycznych oraz szczepienia ochronne.

Agnieszka Ołdakowska, Maria Pokorska-Śpiewak, Magdalena Maria Marczyńska
Pediatr Med Rodz 2024; 20 (1): 10–16
Zakażenia układu moczowego u dzieci w dobie narastającej lekooporności bakterii – zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Zakażenia układu moczowego u dzieci mogą mieć charakter nawrotowy, a ze względu na potencjalne odległe konsekwencje wymagają właściwej diagnostyki i szybkiego leczenia. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażenia układu moczowego jest Escherichia coli, ale obserwuje się wzrost częstości zakażeń innymi bakteriami, wśród nich – szczepami lekoopornymi. Celem pracy było sformułowanie aktualnych zaleceń diagnostyczno-leczniczych wobec narastającej lekooporności patogenów wywołujących infekcje dróg moczowych.

Ilona Zagożdżon, Anna Jung, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Przemysław Sikora, Piotr Skrzypczyk, Marcin Tkaczyk, Aleksandra Żurowska, Anna Maria Wasilewska
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 263–272
Rekomendacje postępowania w grypie u dzieci – KOMPAS GRYPA 23/24. Aktualizacja na sezon 2023/2024

Po 5 latach od opublikowania pierwszych polskich rekomendacji postępowania w grypie, zwłaszcza po pandemii COVID-19, zaistniała potrzeba aktualizacji tych zaleceń. Grypa jest ostrą chorobą zakaźną dróg oddechowych występującą w każdej grupie wiekowej. Jej przebieg może mieć różne nasilenie i zróżnicowany obraz kliniczny – od bezobjawowego po ciężki z objawami niewydolności oddechowej. Możliwość występowania zakażeń o charakterze pandemicznym oraz poważnych powikłań w przebiegu grypy wyróżnia ją spośród innych wirusowych chorób układu oddechowego.

Adam Jerzy Sybilski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Teresa Jackowska, Jarosław Woroń, Ernest Kuchar, Zbigniew Doniec
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 273–283
Diety real food w żywieniu enteralnym w codziennej praktyce klinicznej

Żywienie dojelitowe stanowi element terapii u dzieci, których zdolność do przyjmowania pokarmu drogą naturalną jest zaburzona, jednak wydolność przewodu pokarmowego nadal umożliwia trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Zgodnie z wytycznymi optymalnym rodzajem pokarmu w żywieniu dojelitowym są gotowe kompletne diety przemysłowe (żywność specjalnego przeznaczenia), które są klasyfikowane na polimeryczne, oligomeryczne i aminokwasowe/elementarne. Stosowanie blendowanej diety kuchennej jako jedynego źródła pokarmu nie jest obecnie powszechnie zalecane ze względu na wyższe ryzyko niedoborów pokarmowych oraz zanieczyszczenia drobnoustrojami chorobotwórczymi. 

Ewa Toporowska-Kowalska, Andrea Horvath, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Jarosław Kierkuś, Dariusz Marek Lebensztejn, Janusz Książyk
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 310–318
Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy z niedoboru inhibitora C1 (C1-INH-HAE) u dzieci – w praktyce

Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy jest rzadkim, dziedziczonym autosomalnie dominująco, potencjalnie zagrażającym życiu zaburzeniem wynikającym najczęściej z niedoboru lub dysfunkcji C1-esterazy. Objawy kliniczne obejmują nieprzewidywalne, nagłe, nawracające epizody dobrze odgraniczonego obrzęku przebiegającego bez świądu, najczęściej dotyczącego twarzy, tułowia, kończyn, ale również – ze względu na zajęcie błon śluzowych – układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Chociaż obrzęki ustępują samoistnie bez leczenia w ciągu 2–5 dni, to w przypadku zmian skórnych są one szpecące, bolesne i zaburzają codzienne funkcjonowanie, a napady brzuszne z uwagi na bardzo nasilone dolegliwości bólowe często są przyczyną hospitalizacji i niepotrzebnych zabiegów chirurgicznych.

Aleksandra Kucharczyk
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 319–333
Terapia choroby otyłościowej. Przegląd wybranych wytycznych

Leczenie choroby otyłościowej to wyzwanie XXI wieku, jest ona bowiem czynnikiem ryzyka rozwoju innych chorób: nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca czy nowotworów. W artykule dokonano przeglądu wytycznych dotyczących farmakologicznego leczenia otyłości. Autorzy skupiają się na podsumowaniu wskazań do włączenia farmakoterapii, opisie leków wraz z dawkowaniem i celów terapii oraz identyfikacji różnic między poszczególnymi zaleceniami.

Marcin Maciej Dereziński, Krzysztof Przeorski, Nicola Lisiak, Zofia Dal Canton
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 149–154
Nowy subwariant omikronu. Czy XBB.1.5 jest powiązany ze wzrostem zachorowalności na COVID-19?

W wyniku zmian genetycznych i mutacji powstają nowe warianty wirusa SARS-CoV-2, które wykazują właściwości odmienne od jego pierwotnych szczepów, co stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego. XBB.1.5, znany również jako kraken, to subwariant omikronu – jak dotąd najbardziej zakaźny i najłatwiej przenoszący się szczep SARS-CoV-2. XBB.1.5 jest szczepem dominującym w USA, rozprzestrzeniającym się na całym świecie, w tym w Europie i Azji.

Dominika Maria Jaskóła-Polkowska, Andrzej Wiktor Chciałowski, Jerzy Andrzej Kruszewski
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 169–174
Historia szczepionki i szczepień przeciwko grypie w Polsce

Wirus grypy jest istotną przyczyną zachorowań, powikłań i zgonów na całym świecie. Zakaża populację ludzką bez względu na szerokość geograficzną i niezależnie od wieku pacjenta. W pracy opisano historię otrzymania w Polsce nowoczesnej szczepionki przeciwgrypowej, nieodbiegającej od obecnych norm Światowej Organizacji Zdrowia. Przedstawiono dziesiątki badań oceniających odpowiedź humoralną po szczepieniu różnymi rodzajami szczepionki przeciwko grypie poprzez oznaczenie poziomu przeciwciał antyhemaglutyninowych i antyneuraminidazowych (chociaż nie we wszystkich badaniach).

Lidia B. Brydak
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 175–180
Dysbioza i alergia jako tło przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci w wieku przedszkolnym

Choroby alergiczne oraz przewlekłe zapalne choroby układu oddechowego, takie jak astma czy przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, pozostają wciąż istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Przyczyn narastających problemów związanych z tymi chorobami upatruje się we wzajemnym wpływie genów i środowiska. W świetle aktualnej wiedzy wydaje się, że środowiskowo zależna interakcja między ekosystemem mikrobioty dróg oddechowych a nabłonkiem jest w stanie kształtować funkcje lokalnego układu immunologicznego z wieloma konsekwencjami molekularnymi i klinicznymi. W prezentowanej pracy dokonano próby opisu roli zaburzeń składu mikrobioty (dysbiozy) górnych dróg oddechowych i alergii w rozwoju przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci.

Katarzyna Molińska, Paweł Majak
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 73–77
Atopowe zapalenie skóry a mikrobiota ludzkiej skóry

Mikrobiota skóry to złożony ekosystem, składający się z bakterii, grzybów i wirusów. Rolą mikrobioty ludzkiej skóry jest utrzymywanie homeostazy w organizmie, stąd zakłócenie równowagi naturalnego składu mikrobiomu człowieka może prowadzić do rozwoju zapalenia i infekcji. Atopowe zapalenie skóry to nieinfekcyjna, zapalna choroba skóry o przewlekłym i nawrotowym przebiegu, charakteryzująca się występowanie rumieniowo-złuszczeniowych zmian skórnych, z towarzyszącym świądem oraz tendencją do nadkażeń.

Agnieszka Gościńska, Agata Będzichowska, Agnieszka Lipińska-Opałka
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 78–82

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.