LOGO
EN

O czasopiśmie

Pediatria i Medycyna Rodzinna (Pediatr Med Rodz), której pierwszy numer ukazał się w 2005 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawnictw medycznych. Jesteśmy recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej. 

Partner WHO

Ostatnim wyzwaniem dla światowej i polskiej medycyny jest pandemia COVID-19. Pediatria i Medycyna Rodzinna może poszczycić się faktem, że w obszarze publikacji tekstów o pandemii jest partnerem World Health Organization. 

Szeroki krąg specjalistów 

Pismo adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców związanych z medycyną rodzinną. Wśród nich są osoby prowadzące badania naukowe w dziedzinie pediatrii, podstawowej opieki zdrowotnej i w dziedzinach pokrewnych, pediatrzy, lekarze rodzinni, interniści i inni specjaliści zatrudnieni w podstawowej opiece zdrowotnej, jak również lekarze w trakcie specjalizacji i studenci. 

Na bieżąco z wiedzą

Współczesna medycyna rozwija się w dynamicznym tempie. Dlatego naszą misją jest upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz promowanie rozwoju badań naukowych z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej. 

 

„Pediatria i Medycyna Rodzinna” jest kwartalnikiem wydawanym pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, w języku polskim i angielskim.

Redaktor naczelnyProf. dr hab. n. med. Anna Jung.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

  • EMBASE
  • Emerging Sources Citation Index (Web of Science)
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polish Ministry of Science and Higher Education)
  • POL-index
  • Polish Scientific Journals Database
  • Polska Bibliografia Lekarska (Polish Medical Bibliography)
  • Scopus

Wydajemy także kwartalniki:

Od 28 czerwca 2023 r. obowiązuje opłata za publikację artykułu (2000 zł/450 euro).


Wydawanie czasopisma „Pediatria i Medycyna Rodzinna” („Paediatrics and Family Medicine”) jest współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0705/2021/1 w ramach projektu „Rozwój czasopism naukowych”.

Nazwa zadania: Pediatria i Medycyna Rodzinna – działalność wydawnicza w latach 2022–2024.

Celem programu jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz zwiększenie jego obecności w międzynarodowym obiegu naukowym.

Zadania realizowane będą poprzez wdrożenie programu antyplagiatowego, implementację i rozwój systemu do obsługi manuskryptów, umiędzynarodowienie (profesjonalne tłumaczenia i korekta artykułów publikowanych w języku angielskim), a także upowszechnianie publikacji w bazach danych oraz propagowanie czasopisma za granicą (kampanie promocyjne, dedykowane newslettery itp.).

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 50 000 zł.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.