LOGO
EN

Polityka Prywatności

1. Informacja o administratorze danych osobowych (ADO)

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarza Medical Communications Sp. z o.o, ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa, tel. kontaktowy +48 22 651 97 83, e-mail: biuro@medical.pl, w celu realizacji niniejszej umowy [(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 PE i UE (RODO)].

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wyniknąć z tego stosunku prawnego, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, pobrania kopii, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich przeniesienia.

W każdym momencie może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

2. Informacja o możliwości przesyłania danych osobowych innym podmiotom

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i innym podmiotom współpracującym.

 

3. Pliki cookies

Strona używa plików zwanych cookies, które są zapisywane przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej.

Pliki cookie zwykle zawierają nazwę domeny, „okres ważności" i indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych preferencji i potrzeb Odwiedzających oraz ułatwić poruszanie się po niej. To właśnie dzięki nim serwisy zapamiętują parametry logowania i hasła, zawartość koszyka itp. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów – tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Odwiedzających wirusy. Odwiedzający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. Używanie mechanizmu cookies zależy od konfiguracji przeglądarki internetowej i może być w każdej chwili wyłączone. W celu wyłączenia cookies należy odwiedzić witrynę producenta przeglądarki internetowej. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Należy pamiętać, że wyłączenie mechanizmu cookies pozbawia użytkownika dostępu do niektórych funkcjonalności witryny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.