LOGO
EN

Zapalenie mózgu wywołane przez parechowirusa o przebiegu zbliżonym do sepsy u niemowląt – seria przypadków

Julia Śladowska1, Anna Piwowarczyk2, Ernest Kuchar2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 437–441
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0067
PlumX metrics:
Streszczenie

Ludzki parechowirus jest częstym czynnikiem etiologicznym zapalenia mózgu u niemowląt do 3. miesiąca życia, jednak jego rozpoznanie jest niedoszacowane. Na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 5 niemowląt w pracy scharakteryzowano objawy, wyniki badań laboratoryjnych oraz potencjalne czynniki ryzyka parechowirusowego zapalenia mózgu o przebiegu zbliżonym do sepsy. Definicja przypadku została oparta na objawach neurologicznych, dodatnim wyniku badania PCR (polymerase chain reaction – łańcuchowa reakcja polimerazy) płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku parechowirusa oraz kryteriach klinicznych rozpoznania sepsy zaproponowanych przez National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Najczęstszymi objawami były: drażliwość, gorączka, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, marmurkowanie skóry, zmniejszona aktywność, tachykardia, wzdęcie/tkliwość w obrębie jamy brzusznej oraz brak odruchów noworodkowych. W badaniach płynu mózgowo-rdzeniowego nie stwierdzono odchyleń od wartości referencyjnych. Badania laboratoryjne krwi wykazały limfopenię, leukopenię i niedokrwistość. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność wykonywania badania PCR w kierunku parechowirusa u niemowląt z klinicznymi cechami sepsy i objawami neurologicznymi, mimo braku zmian zapalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Słowa kluczowe
neuroinfekcja, odporność noworodkowa, objawy neurologiczne, objawy ogniskowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.