LOGO
EN

Zapalenie mięśnia sercowego po zastosowaniu trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 u nastolatka. Analiza przypadku i dalsza obserwacja

Mateusz Puchalski, Marzena Barczuk-Falęcka, Bożena Werner

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 431–436
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0066
PlumX metrics:
Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek nastolatka z zapaleniem mięśnia sercowego po otrzymaniu trzeciej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. Chłopiec zgłosił się do szpitala z powodu gorączki i zamostkowego bólu w klatce piersiowej, które wystąpiły 2 dni po szczepieniu. Przy przyjęciu stan chorego był dobry, parametry życiowe – w normie. Stwierdzono wzrost stężenia troponiny i zaburzenia repolaryzacji w badaniu elektrokardiograficznym, bez zaburzeń kurczliwości w badaniu echokardiograficznym. Rezonans magnetyczny serca ujawnił cechy aktywnego stanu zapalnego pod postacią obrzęku z towarzyszącymi obszarami późnego wzmocnienia pokontrastowego w pięciu segmentach mięśnia lewej komory. Podczas hospitalizacji obserwowano poprawę stanu ogólnego, normalizację stężenia troponiny i regresję nieprawidłowości w badaniu elektrokardiograficznym. W ramach badań kontrolnych po 3 i 9 miesiącach w badaniu rezonansu magnetycznego serca opisywano zejściowe zmiany pozapalne. Nie obserwowano niepokojących objawów ani nieprawidłowości w pozostałych badaniach dodatkowych. W przypadku bólu w klatce piersiowej po szczepieniu przeciwko COVID-19 zawsze należy wykluczyć zapalenie mięśnia sercowego, nawet jeśli po poprzednich dawkach nie notowano niepokojących objawów.

Słowa kluczowe
zapalenie mięśnia sercowego, szczepienie, COVID-19, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.