LOGO
EN

Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych u pacjentki z otyłością olbrzymią w stanie zagrożenia niewydolnością oddechową

Jeeven Velayutham1, Siti Nurfarhana Mohd Arif2, Jeyasakthy Saniasiaya1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 462–465
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0073
PlumX metrics:
Streszczenie

Ropień okołomigdałkowy jest częstym powodem konsultacji u specjalistów w dziedzinie otorynolaryngologii. W leczeniu stosuje się nacięcie chirurgiczne i drenaż, a następnie antybiotykoterapię. Zalecane jest niezwłoczne podjęcie leczenia, aby uniknąć powikłań, a zwłaszcza przebicia ropnia do głębokich przestrzeni szyi, m.in. przestrzeni pozagardłowej, które może skutkować penetracją do śródpiersia i niedrożnością dróg oddechowych. W pracy przedstawiono przebieg leczenia ropnia okołomigdałkowego u pacjentki z otyłością olbrzymią, która zgłosiła się do kliniki w stanie zagrażającym niewydolnością dróg oddechowych. na podstawie tego przypadku autorzy wskazują na konieczność udziału zespołu wielodyscyplinarnego we wczesnym reagowaniu u chorych z zagrażającą niewydolnością oddechową, a także gotowość wyspecjalizowanego zespołu do interwencji u chorych z upośledzeniem drożności dróg oddechowych.

Słowa kluczowe
ropień okołomigdałkowy, otyłość olbrzymia, trudne drogi oddechowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.