LOGO
EN

Wpływ odpowiedzialności za zdrowie i akceptacji choroby na przestrzeganie diety u nastolatków z cukrzycą typu 1: mediacyjna rola zaburzeń odżywiania

Beata Sińska1, Mariusz Jaworski2, Alicja Kucharska1, Agnieszka Kozioł-Kozakowska3, Mariusz Panczyk2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 382–388
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0059
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: W cukrzycy typu 1 odpowiedzialność za zdrowie i akceptacja choroby mogą wpływać na przestrzeganie diety. Zbadano, w jaki sposób odpowiedzialność za zdrowie i akceptacja choroby wpływają na przestrzeganie diety u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1, biorąc pod uwagę rolę objawów zaburzeń odżywiania. Materiał i metody: Obserwacyjne, przekrojowe badanie kwestionariuszowe online przeprowadzono wśród 190 pacjentów w wieku 12–18 lat z cukrzycą typu 1 (lub w przypadku młodszych pacjentów wśród ich rodziców) w okresie od maja 2021 do maja 2023 roku. Użyto skal: Diabetes Dietary Guidelines Adherence Index, Acceptance of Illness Scale, Diabetes Eating Problem Survey-Revised Scale oraz Sense of Responsibility for Health Scale. Na podstawie literatury opracowano model pokazujący wpływ odpowiedzialności za zdrowie i akceptacji choroby na przestrzeganie diety, z uwzględnieniem pośredniczącej roli zaburzeń odżywiania. Wyniki: Stopień przestrzegania diety przez młodzież z cukrzycą typu 1 zależał do poziomu akceptacji choroby, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz nasilenia symptomów zaburzeń odżywiania. Poziom akceptacji choroby miał negatywny wpływ na przestrzeganie diety, natomiast poczucie odpowiedzialności za zdrowie pozytywnie wpływało na przestrzeganie diety. Wystąpienie objawów zaburzeń odżywiania miało negatywny wpływ na przestrzeganie diety. Wnioski: Projektując i wdrażając interwencje edukacyjne dla pacjentów z cukrzycą typu 1, należy uwzględnić działania mające na celu wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz identyfikujące ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania.

Słowa kluczowe
dieta, akceptacja choroby, cukrzyca typu 1, zaburzenia odżywiania, odpowiedzialność za zdrowie

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.