LOGO
EN

Śluzak prawego przedsionka u pacjenta pediatrycznego z nieswoistym zapaleniem jelit – opis przypadku

Piotr Jan Potyrała1, Michał Puła1, Tomasz Pytrus2, Joanna Kukawczyńska-Noczyńska3, Girish Sharma4, Anna Kofla-Dłubacz2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 447–450
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0069
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Śluzak serca jest najczęstszym pierwotnym nowotworem serca u dorosłych. Charakteryzuje się nieswoistymi objawami klinicznymi i radiologicznymi. Celem pracy jest przedstawienie przypadku 3,5-letniego chłopca, u którego w krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia nieswoistego zapalenia jelit rozpoznano śluzaka prawego przedsionka. Opis przypadku: Pacjent hospitalizowany z powodu przewlekłej biegunki, dyselektrolitemii i ciężkiego wyniszczenia. Po przeprowadzeniu wielu badań postawiono diagnozę nieswoistego zapalenia jelit. Dodatkowo z powodu obrzęku kończyny górnej wykonano konsultację kardiologiczną oraz badanie echokardiograficzne, które ujawniło lity guz w prawym przedsionku serca. W związku z tym ze względu na stan chorego przeprowadzono interwencję kardiochirurgiczną. Wnioski: Śluzaki prawego przedsionka są niezwykle rzadkie u dzieci, a współwystępowanie nieswoistego zapalenia jelit i śluzaka serca u dziecka nie było dotychczas opisywane w piśmiennictwie. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia korelacji między tymi dwiema jednostkami chorobowymi.

Słowa kluczowe
zakrzep, prawy przedsionek, śluzak, choroba Leśniowskiego–Crohna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.