LOGO
EN

Skleroterapia z zastosowaniem doksycykliny w leczeniu zatoki skrzelopochodnej u dziecka

Khairul Naimah Abdul Rashid1, Khairul Bariah Noh2, Norzi Gazali2, Siti Sabzah Mohd Hashim2, Azliana Aziz1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 458–461
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0072
PlumX metrics:
Streszczenie

Anomalie kieszonek skrzelowych są drugą pod względem częstości występowania u dzieci zmianą w obrębie głowy i szyi (po torbieli przewodu tarczowo-językowego). Są to zmiany wrodzone wynikające z nieprawidłowego przebiegu procesu inwolucji aparatu skrzelowego. Najczęściej stosowaną metodą leczenia jest resekcja chirurgiczna, która pozwala uzyskać dobry efekt terapeutyczny. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się także publikacje, w których badano skleroterapię jako praktyczną opcję leczenia, eliminującą konieczność interwencji chirurgicznej. W pracy przedstawiono przypadek siedmioletniej dziewczynki z nawracającym wyciekiem treści surowiczej w obrębie szyi. Objaw utrzymywał się od czterech lat. U pacjentki rozpoznano torbiel pierwszej kieszonki skrzelowej oraz wdrożono skuteczne leczenie metodą skleroterapii z zastosowaniem doksycykliny.

Słowa kluczowe
torbiel skrzelopochodna, skleroterapia, doksycyklina

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.