LOGO
EN

Płatowe zapalenie płuc u 3-letniego chłopca z kilkudniowym wywiadem objawów grypopodobnych – opis przypadku

Agnieszka Gościńska, Dominika Durda, Agata Będzichowska, Bolesław Kalicki

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 442–446
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0068
PlumX metrics:
Streszczenie

Grypa jest ostrą wirusową chorobą dróg oddechowych, która szczególnie często dotyka populację pediatryczną i co roku występuje u około 25% dzieci. W sezonie infekcyjnym 2022/2023 według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Polsce zarejestrowano niemal trzykrotnie więcej przypadków zachorowań na grypę niż w latach poprzednich. W dobie epidemii grypy należy jednak zachować czujność diagnostyczną, ponieważ objawy niektórych poważnych infekcji bakteryjnych początkowo mogą imitować objawy grypy. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny 3-letniego chłopca z objawami grypopodobnymi, u którego finalnie rozpoznano płatowe zapalenie płuc powikłane wysiękiem parapneumonicznym. Wczesne postawienie diagnozy i włączenie leczenia uchroniły pacjenta przed koniecznością inwazyjnej terapii powikłań zapalenia płuc.

Słowa kluczowe
grypa, zapalenie płuc, Streptococcus pneumoniae, wysięk parapneumoniczny

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.