LOGO
EN

Wrodzony przerost i obrzęk limfatyczny prawej kończyny górnej u dziecka

Jose Maria Pereira de Godoy1,2, Ana Carolina Pereira de Godoy2,3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 117–119
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0020
PlumX metrics:
Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie przypadku wrodzonego przerostu kończyny górnej w przebiegu obrzęku limfatycznego u dziecka. Do ośrodka zgłoszono ośmioletnią dziewczynkę z wywiadem w kierunku utrzymującego się od urodzenia obrzęku prawej kończyny górnej, z wyraźniejszym zajęciem ręki. Wykonano badanie wolumetryczne, które wykazało 1838 gramów w ramieniu prawym i 1483 gramów w ramieniu lewym. Zaproponowano intensywne leczenie metodą Godoya. Leczenie obejmowało pięć godzin terapii dziennie przy użyciu urządzenia RAGodoy®, 15 minut masażu limfatycznego w okolicy szyi i trzy godziny manualnego drenażu limfatycznego dziennie. Podczas leczenia objętość ramienia prawego zmniejszyła się do 1663 gramów (redukcja o 205 gramów). Po zakończeniu leczenia stwierdzono przerost kończyny, pogłębiony przez obrzęk limfatyczny. Wrodzony przerost kończyny górnej rzadko występuje u dzieci. Jego związek z obrzękiem limfatycznym nie został wcześniej opisany w literaturze i może powodować trudności diagnostyczne.

Słowa kluczowe
przerost wrodzony, obrzęk limfatyczny, kończyna górna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.