LOGO
EN

Twardzina linijna typu en coup de sabre – trudności diagnostyczne. Opis przypadku

Monika Leończyk-Spórna, Anna Ankudowicz, Agnieszka Lewecka

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 140–143
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0025
PlumX metrics:
Streszczenie

Twardzina typu cięcia szablą (morphea en coup de sabre) jest rzadko występującą chorobą z kręgu ograniczonych schorzeń tkanki łącznej, pojawiającą się najczęściej w dzieciństwie. Jako że nie jest to częsta dermatoza, jej rozpoznanie i leczenie mogą sprawiać trudności, dlatego autorki uznały za celowe przedstawienie trudności diagnostycznych w przypadku pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Na uwagę zasługuje też fakt, że u opisywanego chorego wystąpienie zmian skórnych poprzedziły problemy neurologiczne. Objawy kliniczne i badania obrazowe skłaniają do obserwacji pacjenta w kierunku postępującego połowiczego zaniku twarzy. Chory wymaga interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki i diagnostyki w zakresie neurologii, dermatologii, reumatologii, a także okulistyki.

Słowa kluczowe
twardzina linijna, typu cięcia szablą, morphea en coup de sabre

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.