LOGO
EN

Guz Krukenberga u pacjentki z niepłodnością wtórną – opis przypadku

Joanna Fechner, Anna Markowska

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 135–139
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0024
PlumX metrics:
Streszczenie

Pacjentka z niepłodnością wtórną, u której ambulatoryjnie stwierdzono obecność polipa endometrium i torbieli jajnika prawego, została skierowana do szpitala w celu leczenia drogą histerolaparoskopii. Chora negowała objawy kliniczne. W trakcie hospitalizacji wykryto, oprócz opisanych zmian, również zmiany w jajniku lewym i wodobrzusze. W jajniku prawym, o wielkości prawie 10 cm (96 × 54 × 90 mm), stwierdzono bogate unaczynienie. Oznaczono markery nowotworowe (AFP, CEA, HE4, CA-125) oraz algorytm ROMA – wartości nie były podwyższone. Wykonano laparotomię. W histologicznym badaniu śródoperacyjnym wykryto nowotwór złośliwy o niskim stopniu zróżnicowania i niewiadomego pochodzenia. Wykonano wycięcie macicy z przydatkami oraz siecią większą, która makroskopowo była niezmieniona. Przeprowadzono badania immunohistochemiczne, które wykazały pozytywną reakcję na cytokeratyny (CK), w tym CK7 i ogniskowo CK20, a także w części komórek (20–30%) marker proliferacji Ki-67. Ponadto stwierdzono obecność komórek sygnetowatych oraz dodatnią reakcję barwną z mucykarminem. Histologiczna ocena końcowa – guz Krukenberga ze zmianą pierwotną najprawdopodobniej w żołądku. Chorą skierowano na dalsze leczenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Słowa kluczowe
diagnostyka, rak żołądka, guz Krukenberga

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.