LOGO
EN

Wyniki leczenia nowo rozpoznanej dysfonii u pacjentów z COVID-19 w jednym ośrodku o trzecim poziomie referencyjności

Najihah Hawari, Jeyasakthy Saniasiaya, Prepageran Narayanan

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 386–389
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0058
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Od czasu pojawienia się choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19), której pierwszy przypadek odnotowano w grudniu 2019 roku, na całym świecie zachorowały miliony osób, z czego 6,86 miliona zmarło. U pacjentów z COVID-19 występuje szereg różnych objawów i chociaż minęły już ponad 2 lata od wybuchu pandemii, pod wieloma względami COVID- 19 pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza dla systemów opieki zdrowotnej. Do nowych objawów, które mogą towarzyszyć zachorowaniu na COVID-19, należy zaliczyć dysfonię, czyli wielopostaciowe zaburzenie głosu. Cel pracy: Przedstawienie wyników leczenia dysfonii u pacjentów chorujących na COVID-19 w jednym ośrodku o trzecim poziomie referencyjności. Opis przypadku: W pracy przedstawiamy obraz kliniczny i wyniki leczenia 3 pacjentów z dysfonią w naszym ośrodku. Na tej postawie analizujemy przebieg i efekty leczenia dysfonii o nowym początku w grupie pacjentów z COVID-19. Wyniki i omówienie: W badaniu stwierdzono, że pomimo etiologii wirusowej dysfonia u pacjentów chorujących na COVID-19 utrzymuje się dłużej w porównaniu z innymi dysfoniami wywołanymi przez wirusy. Wystąpienie dysfonii może stanowić tzw. cichy objaw towarzyszący COVID-19.

Słowa kluczowe
dysfonia, chrypka, choroba koronawirusowa 2019, SARS-CoV-2

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.