LOGO
EN

Nieprawidłowe odżywianie wśród nastolatków na terenie miasta Bielsko-Biała

Dariusz Góra

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 371–375
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0055
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Nieprawidłowe odżywianie wiąże się z niewłaściwymi zachowaniami żywieniowymi, które prowadzą do zmian masy ciała. Spożywanie nadmiernych ilości soli, cukru, napojów gazowanych, alkoholu i/lub brak aktywności fizycznej powodują nadwagę bądź otyłość. W celu zapobiegania nieprawidłowemu odżywianiu należy nie dopuszczać do nadmiernego odżywiania i motywować społeczeństwo do zachowań prozdrowotnych. Działania te powinny być skierowane do danej grupy społecznej. Dzięki temu można ograniczyć lub wręcz wykluczyć nieprawidłowe odżywianie, które nasila wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Cel: Cele artykułu obejmują przedstawienie i omówienie form spędzania wolnego czasu, uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego i sposobów żywienia się uczniów klas III liceum na terenie miasta Bielska-Białej. Materiał i metody: Do badania wykorzystano autorski kwestionariusz „Moje zdrowie – dbam o nie”. Ankieta zawierała pytania dotyczące diety, form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w szkole. Wyniki: Najczęstszą formą spędzania czasu wolnego okazało się oglądanie telewizji (37% chłopców i 32% dziewcząt). Jedynie 7% dziewcząt i 18% chłopców jako formę spędzania czasu wolnego wskazało uprawianie sportu. 28% chłopców i 39% dziewcząt przyznało, że nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. Rodzaj napojów spożywanych przez uczniów był istotnie zależny od ich płci. Zjadanie drożdżówki na drugie śniadanie zadeklarowało 31% chłopców i 23% dziewcząt, a zjadanie owoców – 28% dziewcząt i tylko 2% chłopców. Wnioski i omówienie: Badania wykazały, że w diecie młodzieży występuje wiele nieprawidłowości. Powszechne przekonanie, że szczupła sylwetka jest w dzisiejszych czasach atutem, skłania wiele osób do stosowania licznych diet odchudzających czy postów, które w nadmiarze mogą stanowić zagrożenie dla rozwijającego się organizmu. Respondenci wykazują również niewystarczającą aktywność fizyczną. Uczniowie coraz częściej wybierają rekreację bierną, ponieważ aktywność fizyczna nie daje im takiej satysfakcji jak gra na komputerze.

Słowa kluczowe
młodzież, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, nadwaga

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.