LOGO
EN

Przerzut szyjny naśladujący chorobę Kimury u pacjentki z rakiem nosogardzieli

Muhammad Fawwaz Meor Abdul Malik1, Jeyasakthy Saniasiaya2, Irfan Mohamad3, Norhaslinda Abdul Gani1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 195–198
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0030
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem nowotworów synchronicznych. Guzy synchroniczne w obrębie głowy i szyi sprawiają trudności specjalistom, ponieważ nie ma „złotego standardu” postępowania w takich przypadkach. Brak odpowiedzi na wdrożone leczenie powinien skłaniać lekarza do poszukiwania innych możliwości diagnostycznych, ponieważ ukrytą przyczyną może być zmiana wtórna. Opis przypadku: Przedstawiamy przypadek guzów synchronicznych umiejscowionych w obrębie szyi – guza rozpoznanego jako choroba Kimury oraz raka nosogardzieli – u 48-letniej pacjentki. U kobiety początkowo rozpoznano chorobę Kimury na podstawie wyników analizy materiału cytologicznego metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, jednak w późniejszym okresie wykryto złośliwą zmianę synchroniczną umiejscowioną w zachyłku Rosenmüllera. Ze względu na brak widocznej odpowiedzi na leczenie steroidami u kobiety wykonano kolejne badania, na podstawie których ustalono rozpoznanie raka nosogardzieli i wdrożono jednoczesną chemioradioterapię. Wnioski: Chorobę Kimury – rzadko występujące schorzenie, które objawia się występowaniem niezłośliwych guzów podskórnych w obrębie głowy i szyi – można skutecznie leczyć steroidami. Utrzymujący się obrzęk wraz z niepowodzeniem wdrożonego leczenia powinien skłaniać lekarza prowadzącego do ponownej oceny pacjenta, ponieważ niewłaściwe postępowanie może skutkować poważnymi powikłaniami.

Słowa kluczowe
choroba Kimury, rak nosogardzieli, guz synchroniczny

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.