LOGO
EN

Trądzik zwyczajny – miejsce diety w patogenezie i terapii

Bartosz Pałdyna1, Damian Dyńka1, Magdalena Pałdyna2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 18–21
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0002
PlumX metrics:
Streszczenie

Trądzik zwyczajny (acne vulgaris) jest powszechnie występującą, przewlekłą chorobą zapalną skóry o podłożu wieloczynnikowym. Występuje przede wszystkim u osób młodych, ze szczytem zapadalności przypadającym na okres dojrzewania, jednak u wielu osób utrzymuje się także w wieku dorosłym. Poglądy na temat wpływu diety na rozwój oraz przebieg trądziku zmieniały się diametralnie na przestrzeni lat. Już od lat 30. ubiegłego wieku pacjentom zalecano unikanie spożywania czekolady i innych słodyczy, produktów tłustych i cukru, a nawet spożywanie mniejszej ogólnej ilości węglowodanów. Badania prowadzone w kolejnych latach podważyły wpływ odżywiania na trądzik, stąd stosowanie specjalistycznych diet nie było zalecane. Od początku XXI wieku nastąpił swoisty renesans badań nad tym związkiem i coraz liczniejsze dane wskazują na istotną rolę poszczególnych produktów żywnościowych w etiopatogenezie zmian trądzikowych. Przedmiotem zainteresowania badaczy są najczęściej produkty o wysokim indeksie glikemicznym, a także czekolada oraz nabiał. Choć obecnie dostępne wyniki badań nie mogą stanowić podstawy do stworzenia jednoznacznych zaleceń dla pacjentów, istnieją dowody na to, że spożywanie posiłków o niskim indeksie glikemicznym, z ograniczeniem spożycia nabiału, słodyczy, tłuszczów nasyconych i soli, a ze zwiększeniem podaży kwasów omega-3 oraz suplementacją probiotyków, może korzystnie wpływać na przebieg trądziku i jego leczenia. Należy pamiętać, że postępowanie dietetyczne może wspierać proces terapeutyczny, jednak nie zastąpi odpowiedniego leczenia farmakologicznego, dostosowanego do nasilenia trądziku.

Słowa kluczowe
trądzik zwyczajny, dieta, indeks glikemiczny, czekolada, mleko

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.