LOGO
EN

Sepsa oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Streptococcus agalactiae u 3-miesięcznego chłopca

Agata Będzichowska1, Karolina Piotrowska-Lis2, Paulina Rychcik2, Bolesław Kalicki1, Agnieszka Rustecka1, Agata Tomaszewska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 78–83
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0010
PlumX metrics:
Streszczenie

Bakterie Streptococcus agalactiae stanowią częstą przyczynę sepsy oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci w okresie okołoporodowym. Powszechne badania przesiewowe prowadzone wśród kobiet w ciąży w kierunku ich nosicielstwa oraz śródporodowa profilaktyka antybiotykowa zmniejszyły znacząco częstość występowania choroby u dzieci w wieku do 7. dnia życia. Należy jednak pamiętać, że zakażenie paciorkowcami grupy B może wystąpić również u starszych dzieci, nawet jeśli ich matki uzyskały ujemny wynik badania na nosicielstwo Streptococcus agalactiae w trakcie ciąży lub zostały poddane pełnej okołoporodowej profilaktyce antybiotykowej. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny 3-miesięcznego chłopca leczonego z powodu sepsy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Streptococcus agalactiae. Dziecko urodziło się o czasie, z prawidłową masą ciała. Do zakażenia doszło pomimo zastosowania u matki pełnej okołoporodowej terapii ampicyliną.

Słowa kluczowe
Streptococcus agalactiae, GBS, sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, opóźniony późny zespół chorobowy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.