LOGO
EN

Ospa wietrzna z wtórnymi powikłaniami bakteryjnymi skóry: opisy przypadków

Lidiia Levytska, Iryna Nezgoda

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 93–97
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0013
PlumX metrics:
Streszczenie

Ospa wietrzna jest wysoce zaraźliwą chorobą wieku dziecięcego o samoograniczającym się przebiegu. Choć najczęściej występuje u dzieci do 10. roku życia, może dotyczyć osób w każdym wieku. Ospa wietrzna objawia się swędzącą wysypką pseudopolimorficzną (plamki, grudki, pęcherzyki, strupy) oraz łagodnym zespołem intoksykacji. Choroba przebiega na ogół łagodnie i bez powikłań, które mogą jednak wystąpić niezależnie od statusu immunologicznego i chorób współistniejących pacjenta. Najczęstsze powikłania dotyczą układu nerwowego i oddechowego. W przedstawionej pracy opisano przypadki pacjentów, u których zaobserwowano wtórne nadkażenie bakteryjne (piodermię i ropowicę). Są to trzecie co do częstości powikłania ospy wietrznej, które mogą mieć poważne konsekwencje. Przypadki te przedstawiono w celu zwrócenia uwagi na właściwą pielęgnację skóry oraz wybór odpowiedniego leku przeciwgorączkowego u pacjenta z ospą wietrzną. Ważne jest również podkreślenie znaczenia szczepień przeciwko tej chorobie i zwalczanie błędnych wyobrażeń wśród antyszczepionkowców.

Słowa kluczowe
ospa wietrzna, powikłania, piodermia, ropowica

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.