LOGO
EN

Epidemia wyrównawcza zakażeń RSV podczas pandemii COVID-19. Analiza zakażeń u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2020–2021

Milena Pogonowska1, Aneta Guzek2, Agnieszka Gościńska1, Agnieszka Rustecka1, Bolesław Kalicki1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 52–57
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0007
PlumX metrics:
Streszczenie

Sezonowe epidemie syncytialnego wirusa nabłonka oddechowego (respiratory syncytial virus, RSV) są powszechne wśród małych dzieci i stanowią istotny problem kliniczny. Zakażenie RSV może dotyczyć wszystkich pięter układu oddechowego. Wirus RSV charakteryzuje się wysoką zakaźnością i jest najczęstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia oskrzelików. W związku z rozpowszechnieniem tego wirusa szacuje się, że do ukończenia 2. roku życia 90% dzieci przebywa infekcję RSV. W Polsce i innych państwach półkuli północnej zachorowania spowodowane RSV występują zwykle w okresie od października do maja, ze szczytem w styczniu‒lutym. Podczas globalnej pandemii COVID-19 epidemiologia zakażeń RSV uległa znacznej zmianie w Europie i na świecie. Masowe zastosowanie interwencji niefarmakologicznych, takich jak zamknięcie żłobków, przedszkoli, ograniczenie kontaktów międzyludzkich, stosowanie dystansu, przestrzeganie zasad higieny oraz noszenie maseczek ochronnych, spowodowało, że w 2020 roku wielu infekcji sezonowych, w tym o etiologii RSV, nie odnotowano lub pojawiały się one epizodycznie. W 2021 roku zaobserwowano tzw. epidemię wyrównawczą RSV, czyli znaczny wzrost zachorowań związany z wygasaniem odporności zbiorowej i wzrastającym odsetkiem osób podatnych na zakażenie. Celem niniejszej pracy jest retrospektywna analiza występowania zakażeń RSV u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2020–2021. Podjęto również dyskusję na temat profilaktyki i leczenia zakażeń RSV, a także związku bronchiolitis z rozwojem astmy u dzieci.

Słowa kluczowe
syncytialny wirus nabłonka oddechowego, RSV, pandemia COVID-19, zapalenie oskrzelików, astma

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.