LOGO
EN

Ból brzucha i zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci w czasie pandemii COVID-19 – czy trzeba zachować szczególną ostrożność?

Marko Bašković

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 7–17
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0001
PlumX metrics:
Streszczenie

COVID-19 (coronavirus disease 2019) u dzieci przebiega stosunkowo łagodnie, stąd łatwo o błędne rozpoznanie we wczesnym stadium choroby, jeżeli stwierdza się wyłącznie objawy ze strony układu oddechowego. W okresie pandemii istotne znaczenie ma wykonywanie testów na obecność SARS-CoV-2 u wszystkich pacjentów pediatrycznych, u których występują gorączka i ostry ból brzucha z towarzyszącą biegunką lub wymiotami, w celu różnicowania ostrego przebiegu COVID-19 lub wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C) od ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, a tym samym zapobiegania ewentualnej niepotrzebnej interwencji chirurgicznej. Z drugiej strony ważne jest odpowiednio wczesne stawianie prawidłowej diagnozy, a następnie wdrażanie właściwego leczenia chirurgicznego i antybiotykoterapii u pacjentów z zapaleniem wyrostka robaczkowego, co pozwala zapobiegać powikłaniom pooperacyjnym, np. tworzeniu się ropni. Opóźnione rozpoznanie może wiązać się ze znaczącą zachorowalnością, która może przewyższać skutki wywoływane przez sam COVID-19. Należy również uwzględnić fakt, że w okresie pandemii COVID-19 badania radiologiczne mają pewne ograniczenia i bardzo często mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie u dzieci z MIS-C. Specjaliści chirurgii dziecięcej powinni mieć świadomość objawów żołądkowo-jelitowych w przebiegu ostrego COVID-19 lub MIS-C i potrafić odróżnić tę nową jednostkę chorobową od stanów wymagających interwencji chirurgicznej ze względu na zbliżony obraz kliniczny.

Słowa kluczowe
COVID-19, SARS-CoV-2, MIS-C, dzieci, ból brzucha, ostry brzuch, zapalenie wyrostka robaczkowego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.