LOGO
EN

Autoimmunologiczny pediatryczny zespół zaburzeń neuropsychiatrycznych w przebiegu nawracających ostrych bakteryjnych zapaleń gardła – opis przypadku

Renata Pepaś1, Łukasz Przysło2, Robert Bieda1, Wiesław Konopka1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 84–88
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0011
PlumX metrics:
Streszczenie

Zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, niezależnie od etiologii, są jednymi z częstszych przyczyn wizyt u lekarza rodzinnego czy pediatry. Blisko 85% przypadków zapalenia gardła ma podłoże wirusowe. Szacuje się, że bakteryjne zakażenie gardła występuje u 15% dzieci w wieku szkolnym i u 4–10% dorosłych pacjentów. Najczęstszą przyczyną bakteryjnego zapalenia gardła jest paciorkowiec ropotwórczy, czyli Streptococcus pyogenes. Pojęcie PANDAS – skrót od paediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (autoimmunologiczny pediatryczny zespół zaburzeń neuropsychiatrycznych związanych z infekcją streptokokową) – jest stosowane w odniesieniu do podgrupy dzieci i nastolatków, u których w następstwie infekcji paciorkowcem z grupy A, np. w przebiegu anginy, doszło do nagłego pojawienia się ostrych zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych lub tików. Celem pracy jest opis przypadku 4-letniego chłopca, który został skierowany do Kliniki Otolaryngologii z powodu nawracających angin, skorelowanych czasowo z zaburzeniami zachowania o typie zespołu obsesyjno-kompulsyjnego.

Słowa kluczowe
autoimmunologiczny pediatryczny zespół zaburzeń neuropsychiatrycznych PANDAS, bakteryjne zapalenie gardła, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.