LOGO
EN

Izolowana zakrzepica żyły śledzionowej jako powikłanie urazu brzucha u 3-miesięcznej dziewczynki

Agnieszka Szmigielska1, Grażyna Krzemień1, Magdalena Maria Rogala1, Aleksandra Jakimów-Kostrzewa2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 275–278
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0043
PlumX metrics:
Streszczenie

Przyczyną uszkodzeń śledziony są najczęściej upadki z wysokości lub wypadki komunikacyjne. Uraz jamy brzusznej może spowodować pęknięcie śledziony lub zakrzepicę żyły śledzionowej. U 11–55% dzieci z zakrzepicą żyły śledzionowej obserwuje się rozwój krążenia obocznego, które prowadzi do powstania żylaków żołądka i/lub przełyku. Zakrzepica żylna u dzieci może być również spowodowana czynnikami wrodzonymi związanymi z zaburzeniami w układzie krzepnięcia. W pracy opisano przypadek 3-miesięcznej dziewczynki, u której doszło do izolowanej zakrzepicy żyły śledzionowej po upadku z wysokości. Na podstawie badań laboratoryjnych i genetycznych wykluczono trombofilię. Zastosowano trwające 3 miesiące leczenie przeciwzakrzepowe. W kolejnych badaniach ultrasonograficznych obserwowano stopniowe zmniejszanie się wymiarów śledziony i rozwój krążenia obocznego. Dziewczynka pozostaje pod opieką poradni chirurgicznej. Prezentowany przypadek niemowlęcia z zakrzepicą żyły śledzionowej zwraca uwagę na możliwe powikłania urazu brzucha po upadku z wysokości.

Słowa kluczowe
zakrzepica żyły śledzionowej, uraz brzucha, choroby zakrzepowe, niemowlę, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.