LOGO
EN

Znaczenie selenu w leczeniu choroby Hashimoto

Katarzyna Banaszczyk, Adrianna Maliszewska, Michał Owsiany

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 125–130
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0021
PlumX metrics:
Streszczenie

Selen ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Pierwiastek ten jest ściśle związany z prawidłowym funkcjonowaniem tarczycy oraz prawidłowym metabolizmem hormonów tarczycowych, pełni również rolę w leczeniu chorób tego narządu. Celem niniejszego opracowania było zebranie ostatnich doniesień na temat wpływu suplementacji selenu na przebieg choroby Hashimoto. Stanowi ono pewnego rodzaju próbę wyjaśnienia sposobu, w jaki pierwiastek ten może oddziaływać na gruczoł tarczowy. W pracy przedstawiono wpływ suplementacji selenu w różnych stadiach choroby Hashimoto oraz możliwe molekularne podstawy obserwowanych zmian biochemicznych i terapeutycznych. Zaprezentowane przez autorów badania opisują wpływ selenu m.in. na stężenia przeciwciał przeciwtarczycowych i czynników prozapalnych oraz echogeniczność tarczycy u osób z chorobą Hashimoto. W artykule zreferowano także interesujące badania molekularne opisujące istotne znaczenie selenu w procesie apoptozy czy w modyfikacji ekspresji cząsteczek układu HLA tyreocytów. Selen prawdopodobnie jest zaangażowany w reakcje autoimmunologiczne przebiegające w dotkniętym chorobą narządzie tarczowym. Co więcej, dzięki swoim szczególnym właściwościom antyoksydacyjnym ogranicza przewlekły stan zapalny w tarczycy, który towarzyszy chorobie Hashimoto. Zdecydowanie warto poświęcić uwagę temu mikroelementowi, ponieważ być może usprawni on terapię przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy i za jakiś czas, po kolejnych badaniach klinicznych, stanie się ważnym elementem terapii tej jednostki chorobowej.

Słowa kluczowe
selen, choroba Hashimoto, leczenie choroby Hashimoto

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.