LOGO
EN

Zaburzenia integracji sensorycznej przyczyną trudności dzieci w nauce szkolnej – opis przypadku

Marta Szyszko, Aneta Woźniak

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 207–211
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0037
PlumX metrics:
Streszczenie

Nieprawidłowa organizacja obszarów odbierania bodźców zmysłowych w układzie nerwowym jest przyczyną wielu problemów występujących u dzieci – często skutkuje trudnościami w uczeniu się, czytaniu, pisaniu, rysowaniu i koncentracji uwagi. Anna Jean Ayres, prekursorka terapii integracji sensorycznej, uważała, że dzieci rodzą się z wewnętrznym pędem do rozwoju i dzięki naturalnej aktywności same dostarczają sobie odpowiednich bodźców w odpowiedniej ilości. Finałem prawidłowego rozwoju psychoruchowego jest osiągnięcie określonego poziomu sprawności motorycznej – ściśle związanej z psychiką. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej wolniej opanowują nowe umiejętności, mają problem z nawiązywaniem przyjaźni i niską samoocenę, gorzej też radzą sobie z przeciwnościami. Praca zawiera opis przypadku dziewczynki doświadczającej problemów w nauce szkolnej. W artykule opisano przykłady ćwiczeń ukierunkowanych na normalizację procesów integracji sensorycznej i wykonywanych przez dziecko nie tylko w gabinecie, lecz także w domu. Celem pracy jest zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli i lekarzy na fakt, że problemy z nauką szkolną mogą być wynikiem zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Słowa kluczowe
integracja sensoryczna, dziecko, nauka, szkoła, bodźce zmysłowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.