LOGO
EN

Torbiel dołka nagłośniowego w postaci kulistej masy u młodej dorosłej osoby

Norsyamira Aida Mohamad Umbaik1,2, Hashimah Ismail1, Irfan Mohamad2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 191–193
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0033
PlumX metrics:
Streszczenie

Torbiele dołka nagłośniowego są torbielami przewodowymi, które powstają, kiedy gruczoł śluzowy lub zachyłek migdałka językowego ulega poszerzeniu na skutek zaczopowania spowodowanego zapaleniem, podrażnieniem lub urazem. Szczyt zapadalności ma charakter dwumodalny; występują one częściej u dzieci niż u dorosłych. W pracy opisano przypadek 22-letniej kobiety, która przez ponad rok miała wrażenie obecności kulistej masy. Nasofiberolaryngoskopia z użyciem elastycznego endoskopu ujawniła rozległą masę torbielowatą umiejscowioną w zagłębieniu dołka nagłośniowego, która przesłaniała wejście do krtani. Pacjentka pomyślnie przeszła endoskopowe wycięcie torbieli – nie odnotowano powikłań śród- ani pooperacyjnych.

Słowa kluczowe
torbiel dołka nagłośniowego, torbiel krtani, wycięcie endoskopowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.