LOGO
EN

Nawracające infekcje dróg oddechowych – maska czy objaw slingu naczyniowego?

Marcin Gładki, Magdalena Czerżyńska, Aleksandra Morka

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 188–190
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0032
PlumX metrics:
Streszczenie

Sling tętnic płucnych jest rzadką wrodzoną anomalią naczyniową, polegającą na odejściu lewej tętnicy płucnej od prawej tętnicy płucnej. Niniejszy opis prezentuje przypadek pacjenta z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, który był z tego powodu systematycznie badany w specjalistycznych centrach pneumonologicznych od 2. roku życia. Dopiero w wieku 7 lat badanie echokardiograficzne pomogło zdiagnozować sling tętnicy płucnej. Następnie wykonane badanie tomografii komputerowej potwierdziło rozpoznanie, uwidoczniając ponadto bronchomalację drzewa oskrzelowego. Sling lewej tętnicy płucnej jest anomalią rzadko diagnozowaną echokardiograficznie. Leczenie chirurgiczne tej wady we wczesnych latach życia zapobiega rozwojowi zmian w postaci bronchomalacji i rozstrzeni oskrzeli – w takich przypadkach niezbędna jest rehabilitacja, a nawet plastyka drzewa oskrzelowego.

Słowa kluczowe
tętnice płucne, wrodzona wada serca, bronchomalacja, nawracające infekcje dróg oddechowych, echokardiografia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.