LOGO
EN

Naczyniak krwionośny przegrody nosowej – rzadki powód krwawień z nosa u osoby dorosłej

Steuphen Roy1, Chenthilnathan Periasamy2, Harvinder Singh3, Norsalwa Abdul Ghani4, Irfan Mohamad1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 203–206
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0036
PlumX metrics:
Streszczenie

Naczyniak krwionośny włośniczkowy nosa jest rzadkim zjawiskiem i występuje jako łagodny guz naczyniowy. Etiologia i czynniki ryzyka pozostają nie w pełni rozpoznane; z pewnością stanowi on stan trudny do leczenia. Przedstawiamy przypadek młodego dorosłego mężczyzny, który cierpiał na niedrożność i krwawienia z nosa przez dwa miesiące, a późniejsza diagnoza potwierdziła obecność naczyniaka włośniczkowego przegrody nosowej. Guz był radiologicznie dobrze określony, dlatego przeznosowe endoskopowe wycięcie zmiany przeprowadzono bez przedoperacyjnej embolizacji.

Słowa kluczowe
naczyniak włośniczkowy zrazikowy, naczyniak krwionośny przegrody nosowej, wycięcie endoskopowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.