LOGO
EN

Gruźlica prosówkowa objawiająca się jako skrofuloza u zdrowego mężczyzny – wyzwanie diagnostyczne

Boon Chye Gan1, Irfan Mohamad2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 194–197
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0034
PlumX metrics:
Streszczenie

Gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych stanowi do 40% przypadków gruźlicy pozapłucnej. Przewlekła limfadenopatia szyjna może być jedynym objawem gruźlicy pozapłucnej w okolicy głowy i szyi. Objawy, wyniki kliniczne i rokowanie różnią się znacznie w zależności od układu odpornościowego pacjenta, chorób współistniejących, miejsca zakażenia i jego rozległości. Duże znaczenie mają także wczesna diagnoza i szybkie wdrożenie leczenia. Opisujemy przypadek gruźlicy prosówkowej z zajęciem płuc i pozapłucnym u pozornie zdrowego mężczyzny, którego terapia obejmowała chirurgiczny drenaż ropnia szyi oraz stosowanie przez 9 miesięcy leków przeciwgruźliczych.

Słowa kluczowe
gruźlica, skrofuloza, zapalenie węzłów chłonnych, węzły chłonne, szyja

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.