LOGO
EN

Ból szyi jako jedyny objaw torbieli zębopochodnych

Selvamalar Vengathajalam1, Irfan Mohamad1,2, Roselinda Abdul Rahman3, Periyathamby Sinnathamby4, Vimahl Dass Paramanandam5
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 185–187
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0031
PlumX metrics:
Streszczenie

Objawem często wprowadzającym w błąd, a przez to źle leczonym, jest ból rzutowany. Wiedza o jego pochodzeniu ma istotne znaczenie diagnostyczne – lekarze mogą nie zauważyć podstawowej patologii jamy ustnej lub ustno-gardłowej, jeżeli przeoczą objawy, które nie są im znane lub związane bezpośrednio z danymi narządami. Przedstawiamy przypadek 75-letniego mężczyzny, u którego zdiagnozowano torbiel żuchwy w związku z nagłym, bardzo silnym lewostronnym bólem szyi promieniującym do lewej strony twarzy i okolicy zausznej. Ortopantomogram ujawnił dużą torbielowatą zmianę chorobową rozciągającą się od lewej dolnej granicy żuchwy do gałęzi. Najczęstszymi zmianami torbielowymi w okolicy szczękowo-twarzowej są torbiele zębopochodne.

Słowa kluczowe
ból rzutowany, torbiele zębopochodne, żuchwa, ortopantomogram

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.