LOGO
EN

Guz Potta w przebiegu zapalenia zatok czołowych

Adam Mohamad1, Wan Ishlah Leman2, Zamzil Amin Asha’ari2, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 327–330
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0040
PlumX metrics:
Streszczenie

Zapalenie zatok czołowych jest często spotykanym schorzeniem w praktyce otorynolaryngologicznej. U większości pacjentów obserwuje się ból w okolicy czołowej nasilający się podczas pochylania do przodu, upośledzenie zmysłu węchu, a w niektórych przypadkach kakosmię. Guz Potta to zapalenie kości i szpiku w obrębie kości czołowej – pierwotnie opisywano go jako następstwo urazu, jednak może być również spowodowany zapaleniem zatok czołowych. W pracy przedstawiono przypadek guza Potta obejmującego zatokę czołową i charakteryzującego się szybką progresją. Po ustąpieniu obrzęku w wyniku zastosowanej antybiotykoterapii pacjenta poddano zabiegowi czynnościowo-endoskopowej chirurgii zatok przynosowych.

Słowa kluczowe
zapalenie zatok przynosowych, guz Potta, czynnościowo-endoskopowa chirurgia zatok przynosowych

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.