LOGO
EN

Wpływ zaburzeń psychicznych u kobiet podczas ciąży i po porodzie na stan zdrowia dziecka

Alicja Jeleniewska1, Agata Tomaszewska1, Joanna Kalicka2, Agnieszka Rustecka1, Bolesław Kalicki1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2024; 20 (1)
10.15557/PiMR.2024.0005
Streszczenie

Zaburzenia psychicznie podczas ciąży i po porodzie stanowią ważny problem zdrowotny i społeczny. Skutki depresji podczas ciąży i poporodowej dotyczą zarówno matki, jak i dziecka. Do głównych zaburzeń okresu poporodowego zaliczamy przygnębienie (tzw. baby blues), depresję poporodową i psychozę poporodową. Depresja u kobiety w ciąży związana jest z większym ryzykiem porodu przedwczesnego i urodzenia dziecka z niską masą urodzeniową. Wykazano zależność pomiędzy wystąpieniem depresji w ciąży a rozwojem cukrzycy i wystąpieniem stanu przedrzucawkowego. Dodatkowo udowodniono wpływ zaburzeń psychicznych matki na rozwój chorób alergicznych i zaburzeń neurorozwojowych u dziecka. Depresja okołoporodowa może prowadzić do zaburzonej więzi matki z dzieckiem, przez co wpływa długoterminowo na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Ponadto może ona wpływać zarówno na rozwój psychiczny, jak i wystąpienie chorób somatycznych u dzieci. Do głównych zaburzeń psychicznych obserwowanych u dziecka matki z depresją okołoporodową zaliczamy problemy behawioralne, zachowania destrukcyjne, zaburzenia lękowe i brak poczucia bezpieczeństwa. Udowodniono zwiększone ryzyko atopowego zapalenia skóry oraz nawracających infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci matek z depresją. Biorąc to pod uwagę, oczywiste wydaje się to, że ochrona zdrowia psychicznego kobiet w ciąży i po porodzie oraz dzieci powinna być wieloaspektowa i wielotorowa, ponieważ skutki nieleczonej depresji mogą mieć konsekwencje długoterminowe dla rozwoju dzieci.

Słowa kluczowe
depresja, ciąża, depresja poporodowa, zaburzenia psychiczne u dzieci, choroby somatyczne dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.