LOGO
EN

Problem dziecka z niedoborem wzrostu w gabinecie pediatry i lekarza rodzinnego

Ewa Gramatyka-Drążek, Artur Mazur

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 243–248
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0035
PlumX metrics:
Streszczenie

Pomiary wzrostu i masy ciała są istotnym elementem wizyty każdego dziecka w gabinecie pediatry czy lekarza rodzinnego. Niedobór wzrostu definiuje się jako wysokość ciała poniżej 3. percentyla w odniesieniu do danego wieku i płci. Ważne jest, aby w grupie, w której stwierdza się niedobór wzrostu (stanowiącej 3% populacji), zidentyfikować te dzieci, u których niski wzrost nie wynika z uwarunkowań rodzinnych i wymaga leczenia. Pierwszym krokiem pozwalającym na stwierdzenie u dziecka problemu niedoboru wzrostu jest prawidłowy pomiar wysokości ciała dziecka i naniesienie odpowiedniej wartości na siatce centylowej, właściwej dla płci i wieku. Następnie powinno się określić wzrost docelowy oraz ustalić dotychczasowe tempo wzrastania. Z tego względu tak istotne jest skrupulatne uzupełnianie książeczek zdrowia. Badań diagnostycznych wymagają dzieci z wysokością ciała poniżej 3. percentyla lub z wysokością ciała różniącą się o ponad 2 kanały centylowe w porównaniu ze średnim wzrostem rodziców, a także dzieci, których tempo wzrastania jest zbyt wolne (wskazuje na to postępujące obniżenie pozycji centylowej wysokości ciała).

Słowa kluczowe
niedobór wzrostu, dzieci, pomiary antropometryczne, diagnostyka

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.