LOGO
pl en

Komitet naukowy

Redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Anna Jung
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

 

Zastępca Redaktora naczelnego
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

 

Redaktorzy tematyczni
 • dr hab. n. med. Katarzyna Jobs (Warszawa) – pediatria, nefrologia
  Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • dr hab. n. med. Sławomir Lewicki (Warszawa) – biologia medyczna
  Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego, Warszawa, Polska
 • dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka (Warszawa) – pediatria
  Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • lek. Anna E. Płatek (Warszawa) – kardiologia
  I Katedra i Klinika Kardiologii; Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Szydłowski (Katowice) – kardiologia
  Klinika Kardiologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Katowice, Polska
 • dr n. med. Agata Wawrzyniak (Warszawa) – pediatria
  Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman (Łódź) – pediatria, immunologia
  Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska (Wrocław) – pediatria, nefrologia
  Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • dr n. med. Janusz Żuber (Warszawa) – choroby wewnętrzne, choroby zakaźne
  Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

 

Międzynarodowa Rada Programowa
 • prof. Kurt Ammer
  Ludwig Boltzmann Forschungsstelle für Physikalische Diagnostik, Hanuschkrankenhaus, Vienna, Austria
 • prof. Marina Nikolayevna Dolzhenko
  Department of Cardiology, P.L. Shupyk’s National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev, Ukraine
 • prof. Claudine Kieda
  Centre for Molecular Biophysics, National Center for Scientific Research (Centre national de la recherche scientifique, CNRS), Orléans, France; Laboratorium Onkologii Molekularnej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • prof. Małgorzata Kloc
  Houston Methodist Hospital and Houston Methodist Research Institute, Houston, USA
 • prof. Jacek Kubiak
  CNRS, Universite Rennes 1, IGDR, Rennes, France
 • prof. Leszek Lisowski
  Children’s Medical Research Institute, Australia
 • prof. Ivan Milanov
  “St. Naum” University Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry, Sofia, Bulgaria
 • prof. Adriana Nica
  University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, National Institute of Rehabilitation, Bucharest, Romania
 • prof. Nagaraja Rao
  Lithotryptor Unit, South Manchester University Hospital NHS Trust, Withington Hospital, Nell Lane, Manchester, United Kingdom
 • prof. Allen Rodgers
  Department of Medical Biochemistry, University of Cape Town, Cape Town, South Africa
 • prof. Kemal Sarica
  Dr. Lufti Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Urology, Istambul, Turkey

 

Komitet naukowy
 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • dr n. med. Jerzy Białecki
  Klinika Ortopedii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Otwock, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
  Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal
  Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie; Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska
 • gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
  Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
  Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
  Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
  Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Oddział Chirurgii Dziecięcej, SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy; Warszawa, Dziekanów Leśny, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
  Gabinet Pediatryczny Prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski, Białystok, Polska
 • dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. instytutu
  Zakład Transfuzjologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
  Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników, Rabka-Zdrój, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
  Klinika Ortopedii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Otwock, Polska
 • dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
  Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
  Lecznica ONKOLMED, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
  Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. instytutu
  Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Sysa
  Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
  Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • dr n. biol. Robert Zdanowski
  Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

 

Lista recenzentów w 2020 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy w 2020 roku wspierali nasze pismo, dbając o jakość prac publikowanych w „Pediatrii i Medycynie Rodzinnej” („Paediatrics and Family Medicine”).

 • kpt. dr n. med. Agata Będzichowska
 • lek. Marta Burbul
 • ppłk dr n. med. Piotr Cieślik
 • dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc, prof. ndzw.
 • dr n. med. Łukasz Dembiński
 • dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
 • prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • ppłk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
 • dr n. med. Sławomir Lewicki
 • dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka
 • dr n. med. Artur Maliborski
 • dr n. med. Joanna Milart
 • lek. Maciej Nowocień
 • lek. Aleksandra Paturej
 • dr n. med. Małgorzata Placzyńska
 • lek. Magdalena Rakowska-Silska
 • dr n. med. Agnieszka Rustecka
 • dr n. med. Małgorzata Sopińska
 • ppłk dr hab. n. med. Kornel Szczygielski
 • dr n. med. Agata Tomaszewska
 • dr n. med. Uziębło-Życzkowska
 • płk dr n. biol. Robert Zdanowski

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.