LOGO
pl en
Wyniki badania Respi-net w dobie rosnącej oporności bakterii na antybiotyki

Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z najbardziej istotnych problemów zdrowia publicznego na całym świecie. Do najważniejszych działań, umożliwiających rozpoznanie tego problemu, należy monitorowanie, służące pozyskiwaniu aktualnych danych na temat poziomów i mechanizmów oporności u najważniejszych bakteryjnych patogenów człowieka. Do najczęstszych infekcji u ludzi należą zakażenia dróg oddechowych i dlatego też badania i monitorowanie koncentrują się na wiodących bakteryjnych czynnikach etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń dolnych dróg oddechowych (Streptococcus pneumonice, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis) i ostrego zapalenia gardła (Streptococcus pyogenes). Zakażenia dolnych dróg oddechowych mają szczególne znaczenie, ponieważ są one związane z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością.

O czasopiśmie

Pediatria i Medycyna Rodzinna (Pediatr Med Rodz), której pierwszy numer ukazał się w 2005 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawnictw medycznych. Jesteśmy recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej. 

Opłaty za tłumaczenie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wydawca „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” wprowadza odpłatność w wysokości 500 zł + VAT (615 zł brutto) za tłumaczenie, a w przypadku nadesłania pracy w języku angielskim – za jej opracowanie językowe.

Pediatr Med Rodz 3/2020 – zapraszamy do lektury numeru

Po minionym okresie wakacyjnym zapraszam do lektury kolejnego tegorocznego numeru „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej”. W treści znajdą Państwo różnotematyczne prace. Spośród nich warto wyróżnić omówienie nowego podejścia do klinicznego zastosowania N-acetylocysteiny, dobrze znanego i szeroko stosowanego leku z grupy mukolityków. Do zastosowań terapeutycznych o rozszerzonych bądź zmienionych wskazaniach nawiązują także inne opracowania zamieszczone w dziale prac poglądowych. Ich autorzy analizują m.in. wpływ glikokortykosteroidów stosowanych zewnętrznie na skórę czy immunomodulacyjne właściwości antybiotyku z grupy makrolidów – azytromycyny.

Nowa wieloukładowa choroba zapalna o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2 u 6-letniego chłopca

W grudniu 2019 roku w Chinach odnotowano przypadki zachorowań na nowego odzwierzęcego koronawirusa, które stopniowo przybrały postać pandemii. Początkowo sądzono, że zachorowania u dzieci mają łagodną postać. W kwietniu 2020 roku stwierdzono możliwy związek nowej wieloukładowej choroby zapalnej u dzieci z SARS-CoV-2. W pracy przedstawiono przypadek 6-letniego chłopca, u którego na podstawie danych z wywiadu, badania przedmiotowego, wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych oraz w odniesieniu do dostępnych publikacji autorki rozpoznały retrospektywnie wieloukładową chorobę zapalną o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Agnieszka Pawłowska-Kamieniak, Milena Wronecka, Natalia Panasiuk, Karolina Kasiak, Aleksandra Kowalik, Elżbieta Pac-Kożuchowska
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 295–300
N-acetylocysteina w praktyce klinicznej – właściwości, zastosowanie, działania niepożądane

N-acetylocysteina (NAC) to prosty związek organiczny o właściwościach przeciwutleniających i mukolitycznych. Obecnie jest podstawowym lekiem stosowanym w zatruciu paracetamolem, ponadto znajduje zastosowanie w infekcjach z towarzyszącym nadmiarem gęstej wydzieliny w drogach oddechowych – badania kliniczne wykazały, że NAC odgrywa ważną rolę w łagodzeniu kaszlu przez eliminację śluzu z dróg oddechowych. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym może również zapobiegać rozwojowi nefropatii indukowanej kontrastem.

Sylwia Walczewska, Agata Wawrzyniak
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 243–246
Pentraksyna 3 – możliwości zastosowania w neonatologii i pediatrii

Pentraksyna 3 (PTX3) jest wielofunkcyjnym białkiem ostrej fazy należącym do rodziny długich pentraksyn, którego synteza zachodzi w licznych komórkach organizmu pod wpływem czynników prozapalnych oraz lokalnie, w miejscu zapalenia. Funkcja biologiczna PTX3 nie jest do końca poznana, szczególnie w populacji noworodków i dzieci. Białko to można wykorzystywać jako marker nadciśnienia płucnego u noworodków, a także do oceny stopnia niewydolności oddechowej wcześniaków. U starszych dzieci PTX3 jest przydatna w ocenie nasilenia choroby meningokokowej i posocznicy, a także w trakcie leczenia astmy dziecięcej.

Martyna Szymkowiak, Piotr Surmiak, Małgorzata Baumert
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 247–250
Azytromycyna – antybiotyk i nie tylko

Azytromycyna, należąca do podklasy azalidów, oprócz działania bakteriobójczego wykazuje również właściwości immunomodulujące, przeciwzapalne i przeciwwirusowe. W praktyce klinicznej można przedstawić kilka modelowych profili klinicznych pacjentów: dzieci z pozaszpitalnym zapaleniem płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae, z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych i zaostrzeniami przewlekłych zapaleń, z ostrym zapaleniem oskrzeli o prawdopodobnej etiologii bakteryjnej, z anginą i uczuleniem na antybiotyki β-laktamowe, z krztuścem.

Adam J. Sybilski
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 261–267
Czy możliwy jest konsensus zasad monitorowania rozwoju fizycznego dzieci?

Jedną z podstawowych metod oceny stanu zdrowia i dobrostanu dziecka jest systematyczna i długofalowa ocena antropometryczna. Nadal jednak panuje w jej zakresie dość duża dowolność praktyk i standardów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na praktykę kliniczną, prowadząc m.in. do opóźnienia diagnozy u dzieci z zaburzeniami wzrastania, zespołami genetycznymi, metabolicznymi czy zaburzeniami karmienia. W pracy omówione zostały zasady wykonywania podstawowych pomiarów: długości i wysokości ciała, masy ciała, obwodów: głowy, klatki piersiowej i ramienia. 

Anna Świąder-Leśniak, Anna Majcher, Beata Pyrżak, Piotr Dziechciarz
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 268–274
Ocena parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku

Wiek jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zarówno starzenie się organizmu, jak i nadciśnienie tętnicze wiążą się z postępującą dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego, co może być jednym z mechanizmów wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena parametrów zmienności rytmu serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku. Uzyskane wyniki potwierdzają, że u chorych z nadciśnieniem tętniczym dojrzały wiek wiąże się z przesunięciem równowagi autonomicznej w kierunku aktywności współczulnej, co może się przekładać na dodatkowo wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe.

Małgorzata Maciorowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Robert Wierzbowski
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 280–284
Niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy – rzadka przyczyna wytrzeszczu oczu u starszych osób

Niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy to rzadki i niezwykle agresywny nowotwór przewodu zatokowo-nosowego. Charakteryzuje się szybkim i destrukcyjnym wzrostem. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 71-letniego mężczyzny pochodzenia malajskiego z utrzymującym się od miesiąca, postępującym wytrzeszczem lewego oka, któremu towarzyszyły lewostronne ograniczenie widzenia, okresowe podwójne widzenie oraz brak powonienia. Ostatecznie u pacjenta rozpoznano niezróżnicowanego raka zatokowo-nosowego. Po serii zabiegów radioterapii uzyskano poprawę stanu zdrowia chorego. 

Abdul-Hadi Rosli, Chandran Nadarajan, Baharudin Abdullah, Zunaina Embong, Wan-Hazabbah Wan Hitam
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 334–336
Choroba kociego pazura u 14-letniej dziewczynki – opis przypadku

Choroba kociego pazura jest bakteryjną chorobą odzwierzęcą, wywoływaną najczęściej przez Bartonella henselae. W większości przypadków człowiek ulega zakażeniu po zadrapaniu przez młode koty. Choroba zwykle przebiega w postaci lokalnej limfadenopatii, samoistnie ustępującej w ciągu 8–12 tygodni. Sytuacja epidemiologiczna bartonelozy w Polsce jest zróżnicowana. Według ostatnich meldunków epidemiologicznych w 2008 roku zgłoszono 36 przypadków zachorowań, z których 75% wymagało hospitalizacji. Obraz choroby kociego pazura jest często niespecyficzny, co wymaga wykonania szerokiego panelu badań niezbędnych do wykluczenia innych chorób, którym może towarzyszyć miejscowa limfadenopatia. Choroba ma przeważnie przebieg łagodny i samoograniczający, jednak w niektórych przypadkach istnieje konieczność włączenia antybiotykoterapii. Opisywany przypadek pokazuje istotną rolę prawidłowo przeprowadzonego wywiadu medycznego, pozwalającego na trafne i szybkie ustalenie rozpoznania wstępnego.

Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Wawrzyniak, Agnieszka Gościńska, Izabela Paszkowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 316–319
Aspiracja mnogich ciał obcych: opis przypadku

Ciało obce w drzewie tchawiczo-oskrzelowym jest stanem nagłym, który często występuje w pediatrycznej grupie wiekowej. Opóźnienie w rozpoznaniu i usunięciu ciała obcego może skutkować wysoką chorobowością i śmiertelnością. Przedstawiamy przypadek chłopca w wieku 1 roku i 6 miesięcy, u którego doszło do aspiracji kilku orzeszków ziemnych obustronnie do płuc. Przypadek zakończył się śmiercią dziecka z powodu powikłań sercowo-płucnych. 

Aranjit Singh Randhawa, Norhafiza Mat Lazim, Khairul Bariah Noh, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 325–328

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.