LOGO
pl en

O czasopiśmie

Pediatria i Medycyna Rodzinna (Pediatr Med Rodz), której pierwszy numer ukazał się w 2005 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawnictw medycznych. Jesteśmy recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej. 

Partner WHO

Ostatnim wyzwaniem dla światowej i polskiej medycyny jest pandemia COVID-19. Pediatria i Medycyna Rodzinna może poszczycić się faktem, że w obszarze publikacji tekstów o pandemii jest partnerem World Health Organization. 

Szeroki krąg specjalistów 

Pismo adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców związanych z medycyną rodzinną. Wśród nich są osoby prowadzące badania naukowe w dziedzinie pediatrii, podstawowej opieki zdrowotnej i w dziedzinach pokrewnych, pediatrzy, lekarze rodzinni, interniści i inni specjaliści zatrudnieni w podstawowej opiece zdrowotnej, jak również lekarze w trakcie specjalizacji i studenci. 

Na bieżąco z wiedzą

Współczesna medycyna rozwija się w dynamicznym tempie. Dlatego naszą misją jest upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz promowanie rozwoju badań naukowych z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej. 

 

„Pediatria i Medycyna Rodzinna” jest kwartalnikiem wydawanym pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, w języku polskim i angielskim.

Redaktor naczelnyProf. dr hab. n. med. Anna Jung.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

  • EMBASE
  • Emerging Sources Citation Index (Web of Science)
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polish Ministry of Science and Higher Education)
  • POL-index
  • Polish Scientific Journals Database
  • Polska Bibliografia Lekarska (Polish Medical Bibliography)
  • Scopus

Wydajemy także kwartalniki:

Brak opłat za proces recenzji i publikację. Od 2020 r. obowiązuje odpłatność za tłumaczenie, a w przypadku nadesłania pracy w języku angielskim – za jej opracowanie językowe.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.