LOGO
pl en

Prześlij arykuł

Prace wraz z załącznikami należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem systemu do elektronicznej obsługi manuskryptów.

Artykuły w „Pediatrii i Medycynie Rodzinnej” są publikowane w języku polskim i angielskim. Do Redakcji należy przesłać pracę w języku angielskim, w języku polskim lub w obydwu językach, pod warunkiem że praca została przetłumaczona profesjonalnie.

W przypadku przesłania pracy w języku polskim Redakcja może, w porozumieniu z Autorami, dokonać tłumaczenia na język angielski – na koszt Autorów. Więcej informacji na ten temat: http://pimr.pl/index.php/oplaty-za-tlumaczenie.

UWAGA! Po uzyskaniu pozytywnych recenzji manuskryptu w języku angielskim redakcja będzie wymagać od polskich autorów dosłania równoległej wersji w języku ojczystym.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.