LOGO
EN

2012, Vol 8, No 3


Międzynarodowy konsensus dotyczący astmy u dzieci opracowany na podstawie International consensus on (ICON) pediatric asthma
Anna Mierzejewska, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 195-206
DOI:

Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci
Bolesław Kalicki, Bartłomiej Gawron, Weronika Machura, Anna Mierzejewska
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 207-213
DOI:

Zespół Schönleina-Henocha – nowe wyzwania diagnostyczne w starej chorobie
Agata Jamrozik, Adam Sybilski, Monika Pohorecka, Konrad Patena
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 214-221
DOI:

Wpływ posiadania dziecka z przewlekłą chorobą nerek na postawę rodziców wobec przeszczepiania narządów
Sylwia Machnicka, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 222-228
DOI:

Laser CO2 metodą z wyboru w terapii naczyniaków moszny u pacjentów z hemofilią A
Tomasz Ząbkowski, Tomasz Kupski, Aldona Chloupek, Henryk Zieliński
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 229-232
DOI:

Rodzeństwo z zespołem chorej zatoki
Natalia Rogińska, Katarzyna Bieganowska, Monika Brzezinska-Paszke, Maria Miszczak-Knecht, Maria Posadowska, Katarzyna Pręgowska, Wanda Kawalec
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 233-238
DOI:

Różne manifestacje kliniczne alergii na białko mleka krowiego
Dorota Szałowska, Leokadia Bąk-Romaniszyn
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 239-245
DOI:

Giardioza u dzieci – właściwe rozpoznanie może być trudne
Małgorzata Sawicka-Parobczyk
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 247-251
DOI:

Trzustka ektopowa – opis przypadku, etiopatogeneza i podstawowe zasady postępowania diagnostyczno‑terapeutycznego
Krzysztof Groszewski, Marek Pastuszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 252-257
DOI:

Ostre zapalenie trzustki u 15‑letniej dziewczynki
Dorota Szałowska, Leokadia Bąk‑Romaniszyn
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 258-262
DOI:

Zespół Melkerssona‑Rosenthala jako przyczyna nawracającego porażenia nerwu twarzowego u 10‑letniej dziewczynki
Dorota Szałowska, Marzenna Wosik‑Erenbek
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 263-267
DOI:

Stres psychologiczny i czynniki na niego wpływające u opiekuna dziecka krótkotrwale hospitalizowanego
Dagmara Krywda-Rybska, Agata Zdun-Ryżewska, Ewa Zach
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 268-271
DOI:

Pieluszkowe zapalenie skóry u dzieci
Anna Wilmont, Anna Doboszyńska
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. 272-274
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.