LOGO
EN

2012, Vol 8, No 1


Zakażenie układu moczowego u dzieci
Violetta Bochniewska, Anna Jung, Janusz Żuber
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 12-22
DOI:

Krwotok położniczy – zasady współpracy położnika i anestezjologa
Elżbieta Nowacka, Mirosław Wielgoś, Dorota Bomba‑Opoń
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 23-32
DOI:

Powikłania położnicze wspomaganego rozrodu
Artur Jakimiuk, Anna Fritz‑Rdzanek
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 33-36
DOI:

Diagnostyka ultrasonograficzna porodu przedwczesnego
Włodzimierz Sawicki, Anna Wnuk, Krzysztof Cendrowski
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 37-39
DOI:

Wykładniki serologiczne kontaktu z krętkiem Borrelia burgdorferi s.l. wśród mieszkańców aglomeracji śląskiej
Marzena Zalewska‑Ziob, Brygida Adamek, Joanna K. Strzelczyk, Gizela Trapp, Tomasz Wielkoszyński, Aleksander Owczarek, Marek Asman, Ewa Szilman, Piotr Szilman, Celina Pająk, Krzysztof Solarz, Klaudia Plinta, Andrzej Wiczkowski
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 40-45
DOI:

Adherencja terapeutyczna pacjentów ze schorzeniami atopowymi leczonych loratadyną
Brygida Adamek
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 46-55
DOI:

Alergia pokarmowa a choroby skóry u niemowląt i małych dzieci
Magdalena Czarnecka‑Operacz, Anna Sadowska‑Przytocka
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 56-61
DOI:

Udar mózgu u 15‑letniej dziewczynki – opis przypadku
Anna Maślany, Bolesław Kalicki, Magdalena Szmulik, Anna Jung, Agnieszka Rustecka, Paweł Skrobowski
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 62-66
DOI:

Wykorzystanie wirtualnej bronchoskopii w diagnostyce podejrzenia aspiracji ciała obcego u dzieci
Bolesław Kalicki, Agata Wawrzyniak, Anna Żylak, Piotr Koziński, Sebastian Czarkowski, Anna Jung, Małgorzata Placzyńska
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 67-72
DOI:

Alantoina – właściwości gojące i przeciwzapalne
Elżbieta Szymańska
Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 1, p. 73-77
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.