LOGO
EN

2023, Vol 19, No 4


Praca poglądowa
Zakażenia układu moczowego u dzieci w dobie narastającej lekooporności bakterii – zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Ilona Zagożdżon, Anna Jung, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Przemysław Sikora, Piotr Skrzypczyk, Marcin Tkaczyk, Aleksandra Żurowska, Anna Maria Wasilewska
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 263–272
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0046

Praca poglądowa
Rekomendacje postępowania w grypie u dzieci – KOMPAS GRYPA 23/24. Aktualizacja na sezon 2023/2024
Adam Jerzy Sybilski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Teresa Jackowska, Jarosław Woroń, Ernest Kuchar, Zbigniew Doniec
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 273–283
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0047

Praca poglądowa
Szczepienia ochronne u dzieci z mastocytozą
Bartosz Pałdyna, Magdalena Pałdyna
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 284–289
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0048

Praca poglądowa
Toczeń noworodkowy – profilaktyka i leczenie. Przegląd literatury
Astrik Meliksetian, Inga Łopuszyńska, Katarzyna Kosecka, Patryk Rudziński, Aleksandra Cieślik, Anna Jargieło, Karolina Kosieradzka, Dominik Adamowicz, Justyna Stańczyk, Alicja Wosińska, Dorota Pazik
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 290–294
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0049

Praca poglądowa
Zaburzenia autoimmunologiczne związane z cukrzycą typu 1 – przegląd kliniczny i zasady postępowania
Joanna Sobolewska, Zuzanna Żak, Łukasz Działach, Przemysław Witek
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 295–304
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0050

Praca poglądowa
Farmakoterapia nadwagi i otyłości: historia, praktyka kliniczna, dostępne preparaty i możliwe zastosowania
Piotr Stanisław Wiszniewski, Małgorzata Wiszniewska, Gabriela Pernal
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 305–309
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0051

Praca poglądowa
Diety real food w żywieniu enteralnym w codziennej praktyce klinicznej
Ewa Toporowska-Kowalska, Andrea Horvath, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Jarosław Kierkuś, Dariusz Marek Lebensztejn, Janusz Książyk
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 310–318
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0052

Praca poglądowa
Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy z niedoboru inhibitora C1 (C1-INH-HAE) u dzieci – w praktyce
Aleksandra Kucharczyk
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 319–333
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0053

Praca oryginalna
Lanadelumab wykazuje wysoką skuteczność w zmniejszaniu częstości napadów obrzęku naczynioruchowego u pacjentów z ciężkim HAE w warunkach codziennej praktyki klinicznej
Aleksandra Kucharczyk, Grzegorz Porębski, Michał Rząd, Katarzyna Grzela, Aldona Juchacz, Marcin Kurowski, Krzysztof Kuziemski, Mateusz Łukaszyk, Tomasz Matuszewski, Małgorzata Pawlukiewicz, Robert Pawłowicz, Małgorzata Sokołowska, Marcin Stobiecki, Maria Tomasiak-Łozowska, Ewa Trębas-Pietraś, Marta Tykwińska, Magdalena Zakrzewska, Anna Zelent, Mieczysław Walczak, Karina Jahnz-Różyk
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 334–342
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0054

Praca oryginalna
Alergia jako potencjalna przyczyna zaburzeń mikcji u dzieci
Magda Rakowska-Silska, Agnieszka Maria Lipińska-Opałka, Katarzyna Jobs, Krystyna Zieniuk, Agnieszka Rustecka, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 343–352
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0055

Praca oryginalna
Przebieg kliniczny i powikłania zapalenia oskrzelików RSV w porównaniu z nie-RSV u hospitalizowanych dzieci
Małgorzata Kobiałka, Teresa Jackowska, August Wrotek
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 353–366
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0056

Praca oryginalna
Rola pomiaru szybkości rozchodzenia się fali tętna w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci z zespołem nerczycowym
Irena Teresa Makulska, Katarzyna Jungiewicz-Janusz, Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 367–374
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0057

Praca oryginalna
Optymalne postępowanie w prewencji wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym w opinii lekarzy oddziałów kardiologicznych, nefrologicznych i internistycznych – wieloośrodkowe badanie ankietowe
Joanna Maksimczuk, Agata Galas, Paweł Krzesiński
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 375–381
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0058

Praca oryginalna
Wpływ odpowiedzialności za zdrowie i akceptacji choroby na przestrzeganie diety u nastolatków z cukrzycą typu 1: mediacyjna rola zaburzeń odżywiania
Beata Sińska, Mariusz Jaworski, Alicja Kucharska, Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Mariusz Panczyk
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 382–388
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0059

Praca oryginalna
Ocena stanu zdrowia i leczenia farmakologicznego dzieci z wrodzoną łamliwością kości w okresie noworodkowym – 20-letnie obserwacje jednego ośrodka
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Bogumiła Alicja Górczewska, Jakub Nowicki, Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Woźniak
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 389–397
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0060

Praca oryginalna
Analiza mleka kobiecego matek wcześniaków wykazała zmianę w składzie wszystkich analizowanych składników odżywczych w pierwszych czterech tygodniach życia
Joanna Seliga-Siwecka, Anna Chmielewska
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 398–403
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0061

Praca oryginalna
Rola czynnika wzrostu fibroblastów-2 w rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków z bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała
Przemysław Kiciński, Beata Małachowska, Krystyna Wyka, Ewa Gulczyńska
Pediatr Med Rodz 2023; 19: 404–409
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0062

Praca oryginalna
Analiza zatruć substancjami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży jako przyczyna hospitalizacji – badanie obserwacyjne
Dorota Kosiorek, Jolanta Lewko, Ewa Romankiewicz, Karolina Lewko, Regina Sierżantowicz
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 410–418
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0063

Opis przypadku
Zastosowanie testów in vitro i in vivo w diagnostyce anafilaksji na pokarmy – opis przypadku
Jadwiga Biela-Mazur, Anna Czyżewska-Dudek, Paulina Jazgarska
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 419–424
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0064

Opis przypadku
Unikatowe współistnienie mutacji genów SHOX i PTHLH u 12-letniego chłopca z syndromicznym niskim wzrostem. Opis przypadku z przeglądem literatury
Aleksandra Sobieszczańska-Droździel, Katarzyna Wojciechowska
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 425–430
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0065

Opis przypadku
Zapalenie mięśnia sercowego po zastosowaniu trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 u nastolatka. Analiza przypadku i dalsza obserwacja
Mateusz Puchalski, Marzena Barczuk-Falęcka, Bożena Werner
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 431–436
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0066

Opis przypadku
Zapalenie mózgu wywołane przez parechowirusa o przebiegu zbliżonym do sepsy u niemowląt – seria przypadków
Julia Śladowska, Anna Piwowarczyk, Ernest Kuchar
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 437–441
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0067

Opis przypadku
Płatowe zapalenie płuc u 3-letniego chłopca z kilkudniowym wywiadem objawów grypopodobnych – opis przypadku
Agnieszka Gościńska, Dominika Durda, Agata Będzichowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 442–446
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0068

Opis przypadku
Śluzak prawego przedsionka u pacjenta pediatrycznego z nieswoistym zapaleniem jelit – opis przypadku
Piotr Jan Potyrała, Michał Puła, Tomasz Pytrus, Joanna Kukawczyńska-Noczyńska, Girish Sharma, Anna Kofla-Dłubacz
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 447–450
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0069

Opis przypadku
Torbiel sieci u noworodka. Opis przypadku
Iwona Matus, Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska, Aleksandra Krzemienowska-Cebulla, Magdalena Noparlik, Mateusz Dorochowicz
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 451–453
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0070

Opis przypadku
Zdwojenie jelita cienkiego objawiające się niedrożnością przewodu pokarmowego – opis przypadku
Aleksandra Krzemienowska-Cebulla, Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska, Iwona Matus, Magdalena Noparlik, Borys Pecuszok
Pediatr Med Rodz 2023; 19: 454–457
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0071

Opis przypadku
Skleroterapia z zastosowaniem doksycykliny w leczeniu zatoki skrzelopochodnej u dziecka
Khairul Naimah Abdul Rashid, Khairul Bariah Noh, Norzi Gazali, Siti Sabzah Mohd Hashim, Azliana Aziz
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 458–461
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0072

Opis przypadku
Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych u pacjentki z otyłością olbrzymią w stanie zagrożenia niewydolnością oddechową
Jeeven Velayutham, Siti Nurfarhana Mohd Arif, Jeyasakthy Saniasiaya
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 462–465
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0073

Opis przypadku
Jatrogenne zatrucie metotreksatem: seria przypadków. Zagrożenia dla praktyki lekarza rodzinnego
Anna Smędra, Jarosław Berent, Katarzyna Wochna
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 466–469
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0074

Opis przypadku
Zmiany narządu wzroku w przebiegu zespołu Mowata–Wilson – opis czterech przypadków klinicznych
Kaja Bator, Weronika Machaj, Iwona Matus, Krystian Szypuła, Marta Misiuk-Hojło
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 470–474
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0075

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.