LOGO
EN

Wpływ pandemii COVID-19 na stosunek rodziców do stosowania witaminy K u noworodków w profilaktyce krwawienia z niedoboru witaminy K

Katarzyna Dziedzic, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 223–228
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0038
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła zarówno na system opieki zdrowotnej na całym świecie, jak i na wszystkie aspekty edukacji medycznej. W prezentowanym badaniu oceniano wiedzę rodziców na temat profilaktycznego stosowania witaminy K u noworodków i niemowląt oraz zastosowaną formę profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K. Materiał i metody: Za pomocą ankiety internetowej zebrano dane od 232 rodziców. Uczestników przyporządkowano do dwóch grup: grupa 1. udzielała odpowiedzi przed pandemią COVID-19, grupa 2. – w czasie pandemii. Wyniki: W grupie 1. witaminę K podawano domięśniowo w 99% przypadków, a w grupie 2. – w 57% (zależność istotna statystycznie – p < 0,001). Połowa grupy 2. błędnie sądziła, że witamina K jest podawana noworodkom doustnie, natomiast w grupie 1. odpowiedziało tak 20% osób (p < 0,001). Prawidłowej odpowiedzi (witaminę podaje się domięśniowo) udzieliło 52% badanych z grupy 1. i 46% z grupy 2. Przed pandemią więcej osób niż w trakcie pandemii znało objawy niedoboru witaminy K w organizmie (54% grupy 1. vs 25% grupy 2.; p = 0,006). Według 46% grupy 2. i 23% grupy 1. po porodzie zaleca się doustną suplementację witaminy K (p = 0,001). Wnioski: Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że wiedza rodziców na temat profilaktyki niedoboru witaminy K jest niska. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na edukację społeczeństwa w zakresie powszechnie stosowanej w Polsce profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K. Istnieje związek między wystąpieniem pandemii COVID-19 a stosunkiem rodziców do profilaktycznej domięśniowej podaży witaminy K.

Słowa kluczowe
witamina K, COVID-19, pandemia, krwawienia, noworodek

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.