LOGO
EN

Wpływ czynników matczynych i dziecięcych na skład immunologiczny mleka kobiecego

Agata Tomaszewska1, Katarzyna Królikowska1, Alicja Jeleniewska1, Klaudia Porębska2, Karolina Aleksandrowicz2, Agnieszka Lipińska-Opałka1, Agnieszka Rustecka1, Robert Zdanowski2, Bożena Kociszewska-Najman3, Bolesław Kalicki1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 188–194
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0034
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Wciąż nieznana jest zależność między bioaktywnymi składnikami mleka a zdrowiem matki i dziecka. Celem pracy było określenie, czy cechy matki (choroby i leki stosowane w czasie ciąży, sposób porodu, wiek) i dziecka (wiek, wzrost i masa ciała w chwili urodzenia) wpływają na skład mleka kobiecego (leukocyty, komórki macierzyste i komórki nabłonkowe). Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 23 matki karmiące piersią dzieci w wieku od 1 do 6 miesięcy. Zarówno matka, jak i dziecko byli zdrowi, bez objawów infekcji dróg oddechowych. Pobrano próbki 20 ml mleka kobiecego. Każdą próbkę oceniano pod kątem składu komórkowego (komórki nabłonkowe, mezenchymalne komórki macierzyste, leukocyty). Tylko nieliczne badania w literaturze oceniają zarówno komórki odpornościowe (leukocyty), jak i komórki pochodzenia nieimmunologicznego (komórki mezenchymalne i nabłonkowe) w mleku kobiecym. Pod tym względem niniejsza analiza jest nowatorska. Wyniki: Kobiety otrzymujące farmakoterapię w czasie ciąży miały istotnie wyższy odsetek eozynofilów w mleku niż kobiety, które nie otrzymywały żadnych leków. Skład komórkowy mleka korelował z wiekiem matki i dziecka. Im bardziej zaawansowany wiek matki, tym mniejsza liczba monocytów w mleku. Z drugiej strony im starsze dziecko, tym niższe wartości limfocytów CD4 w mleku. Wnioski: Wyniki wskazują, że skład komórkowy mleka matki zależy nie tylko od cech matczynych, ale także od czynników zależnych od dziecka. Zagadnienie wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe
cytometria przepływowa, karmienie piersią, dziecko, matka, pokarm kobiecy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.