LOGO
EN

Promienica płucna imitująca nowotwór płuca – opis przypadku

Aleksandra Krzemienowska-Cebulla, Borys Pecuszok, Iwona Matus

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 248–250
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0042
PlumX metrics:
Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 55-letniej pacjentki przyjętej do Dolnośląskiego Centrum Torakochirurgii w celu leczenia zmiany litej płuca lewego o nieustalonej etiologii. Chora została przetransportowana z innego szpitala, a głównym powodem skierowania jej do Dolnośląskiego Centrum Torakochirurgii były nawracające krwioplucia oraz krwotoki płucne. W wykonanym badaniu radiologicznym klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej nie uwidoczniono zmian mogących wskazywać na przyczynę występujących u pacjentki objawów. W toku diagnostyki wykonano badanie pozytonowej tomografii emisyjnej połączonej z tomografią komputerową, w którym wykryto obszar patologicznego wychwytu radioznacznika w segmencie X płuca lewego o wymiarach poprzecznych 6 × 6,5 cm – obraz mogący sugerować nowotwór płuca lewego. Wykonano lobektomię dolną płuca lewego wraz z limfadenektomią śródpiersia. O ostatecznym rozpoznaniu rozstrzygnął wynik badania histopatologicznego usuniętych tkanek – obraz odpowiadał actinomycosis (promienicy płuca).

Słowa kluczowe
lobektomia, Actinomyces, promienica płucna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.