LOGO
EN

Migracja rybiej ości poza światłem przełyku do gruczołu tarczowego

Khairul Naimah Abdul Rashid1, Khairul Bariah Noh2, Abdul Mokhti Abdullah2, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 259–262
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0045
PlumX metrics:
Streszczenie

Migracja ciała obcego poza światłem przełyku występuje rzadko. Może ona jednak prowadzić do zagrażających życiu powikłań, gdyż ciało obce może przemieszczać się w dowolnym kierunku, uszkadzając ważne naczynia i struktury w okolicy szyi. Wynik leczenia zależy od szybkiego ustalenia rozpoznania i wczesnej interwencji. W pracy przedstawiono przypadek 52-letniej kobiety skarżącej się na ostry, kłujący ból w gardle dzień po połknięciu rybiej ości. W badaniu metodą laryngoskopii bezpośredniej i esofagoskopii nie udało się zlokalizować ciała obcego, a objawy utrzymywały się przez kolejne 3 dni. Tomografia komputerowa potwierdziła obecność ciała obcego zlokalizowanego między pochewką prawej tętnicy szyjnej a prawym płatem tarczycy. Kontynuowano eksplorację szyi i z powodzeniem usunięto rybią ość. Trudności w zlokalizowaniu ciała obcego wynikały z faktu, iż jego umiejscowienie różniło się od tego zobrazowanego w początkowym badaniu metodą tomografii komputerowej.

Słowa kluczowe
ciało obce, górny odcinek przełyku, ość

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.