LOGO
EN

Ciężka manifestacja alkoholowego zespołu płodowego – opis przypadku

Agata Mormul1, Liliana Dyląg1, Ewa Głuszczak-Idziakowska2, Bożena Kociszewska-Najman2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 244–247
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0041
PlumX metrics:
Streszczenie

„Alkoholowy zespół płodowy” to termin określający zespół objawów spowodowanych spożywaniem alkoholu przez kobietę w ciąży. Kompletna ewaluacja zespołu obejmuje ocenę trzech głównych aspektów: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń wzrastania i obecności charakterystycznych cech dysmorfii (mikrocefalii, krótkiej szpary powiekowej, krótkiego i zadartego nosa, wygładzonej rynienki nosowej, wąskiej górnej wargi). Przedwcześnie urodzony noworodek z cechami dysmorfii został przyjęty do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w pierwszym dniu życia w stanie ogólnym ciężkim, z niewydolnością układu oddechowego i podejrzeniem wrodzonej wady serca. Zdiagnozowano hipotrofię, dysplazję oskrzelowo-płucną oraz defekt przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej. Artykuł ma na celu podniesienie świadomości czytelników na temat nieodwracalnego alkoholowego zespołu płodowego, który znacząco wpływa na różne aspekty życia dziecka, a zarazem jest jednym z niewielu schorzeń, którym można całkowicie zapobiec. Należy powstrzymać się od spożywania alkoholu w czasie ciąży i w trakcie prób poczęcia.

Słowa kluczowe
neonatologia, alkoholowy zespół płodowy, ciąża

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.