LOGO
EN

Ciało obce w obrębie oczodołu i zatoki sitowej na skutek urazu przebijającego w okolicy oczodołowej

Kalai Selvie Ponnusamy1, Irfan Mohamad2, Firamir Zulkifli1, Thevagi Maruthamuthu1, Chenthilnathan Periasamy1, Zahirrudin Zakaria1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 255–258
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0044
PlumX metrics:
Streszczenie

Obecność ciał obcych w jamie nosowej, zatokach przynosowych i oczodole ma często związek z urazami szczękowo-twarzowymi powstałymi przy dużej prędkości (sile uderzenia – przyp. red.). Przypadki ciał obcych w zatokach przynosowych są bardzo rzadkie. Mogą im towarzyszyć nieswoiste objawy, co sprawia, że łatwo je przeoczyć podczas zbierania wywiadu i badania klinicznego pacjenta. U osób, które doznały urazu przy dużej prędkości, zalecany jest wysoki stopień czujności klinicznej i ocena radiologiczna, aby wykluczyć możliwość urazu przebijającego. Postępowanie terapeutyczne zależy od umiejscowienia i rodzaju ciała obcego. W niniejszej pracy przedstawiono rzadki przypadek obecności metalowego ciała obcego w okolicy oczodołu i zatoki sitowej, który wymagał skojarzonego leczenia zachowawczego i chirurgicznego z udziałem zespołu wielodyscyplinarnego.

Słowa kluczowe
zatoka przynosowa, umiejscowienie wewnątrzoczodołowe, ciało obce, metal

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.