LOGO
EN

2023, Vol 19, No 3


Praca poglądowa
Terapia choroby otyłościowej. Przegląd wybranych wytycznych
Marcin Maciej Dereziński, Krzysztof Przeorski, Nicola Lisiak, Zofia Dal Canton
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 149–154
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0027

Praca poglądowa
Poziom wiedzy kobiet w ciąży na temat przyczyn i profilaktyki próchnicy zębów na podstawie autorskiego oryginalnego badania ankietowego z roku 2022 – omówienie i porównanie z wynikami badania ankietowego z 2015 roku
Aleksandra Wioletta Mastej, Natalia Gołuchowska, Piotr Rzepniewski, Tymon Zatorski, Artur Nowak, Anna Rudnik, Oliver Jendro
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 155–158
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0028

Praca poglądowa
Metody pielęgnacji i leczenia zachowawczego niemowląt z sekwencją Pierre’a Robina
Natalia Gołuchowska, Piotr Rzepniewski, Tymon Zatorski, Artur Nowak, Anna Rudnik, Oliver Jendro, Aleksandra Wioletta Mastej
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 159–162
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0029

Praca poglądowa
Stężenie czynników neurotroficznych (NGF i BDNF) w moczu chorych z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego
Kinga Marlena Pachowska, Aleksandra Zakrzewska, Katarzyna Jobs
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 163–168
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0030

Praca poglądowa
Nowy subwariant omikronu. Czy XBB.1.5 jest powiązany ze wzrostem zachorowalności na COVID-19?
Dominika Maria Jaskóła-Polkowska, Andrzej Wiktor Chciałowski, Jerzy Andrzej Kruszewski
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 169–174
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0031

Praca poglądowa
Historia szczepionki i szczepień przeciwko grypie w Polsce
Lidia B. Brydak
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 175–180
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0032

Praca oryginalna
Charakterystyka manifestacji klinicznej alergii w korelacji ze składnikami sIgE mleka krowiego u dzieci – doniesienia wstępne
Agnieszka Rustecka, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Tomaszewska, Agnieszka Edyta Synowiec, Maria Paryż, Agata Będzichowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 181–187
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0033

Praca oryginalna
Wpływ czynników matczynych i dziecięcych na skład immunologiczny mleka kobiecego
Agata Tomaszewska, Katarzyna Królikowska, Alicja Jeleniewska, Klaudia Porębska, Karolina Aleksandrowicz, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Rustecka, Robert Zdanowski, Bożena Kociszewska-Najman, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 188–194
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0034

Praca oryginalna
Wpływ zanieczyszczeń środowiska – pyłu zawieszonego PM2,5, PM10, ozonu i dwutlenku azotu na rozwój astmy i alergii u dzieci w wieku przedszkolnym
Monika Bobrowska-Korzeniowska, Joanna Jerzyńska, Daniela Podlecka, Kinga Polańska, Mikołaj Gwardys, Małgorzata Paciorek, Włodzimierz Stelmach
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 195–206
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0035

Praca oryginalna
Ocena podstawowych parametrów immunologicznych u dzieci ze stanami napadowymi w przebiegu ostrej infekcji
Grażyna Bugaj, Anna Mania, Agnieszka Górna, Karol Lubarski, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 207–215
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0036

Praca oryginalna
Zmiany rzekomoodmrozinowe u dzieci w czasie pandemii COVID-19
Aleksandra Kowalska, Ewa Muzalewska, Katarzyna Kobusińska, Marta Lewicka, Andrzej Kurylak
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 216–222
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0037

Praca oryginalna
Wpływ pandemii COVID-19 na stosunek rodziców do stosowania witaminy K u noworodków w profilaktyce krwawienia z niedoboru witaminy K
Katarzyna Dziedzic, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 223–228
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0038

Praca oryginalna
Ocena kliniczna i mikrobiologiczna u chorych na zgorzel Fourniera
Agnieszka Grabińska, Adam Daniel Durma, Łukasz Michalczyk, Anna Celina Durma, Anna Grabińska, Tomasz Syryło, Tomasz Ząbkowski
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 229–236
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0039

Opis przypadku
Anomalie fenotypowe występujące w zespole Kabuki oraz ich implikacje – analiza dwóch przypadków w świetle literatury naukowej
Paulina Nosek-Wasilewska, Aldona Ploszka, Marcin Tkaczyk, Jacek Rubik
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 237–243
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0040

Opis przypadku
Ciężka manifestacja alkoholowego zespołu płodowego – opis przypadku
Agata Mormul, Liliana Dyląg, Ewa Głuszczak-Idziakowska, Bożena Kociszewska-Najman
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 244–247
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0041

Opis przypadku
Promienica płucna imitująca nowotwór płuca – opis przypadku
Aleksandra Krzemienowska-Cebulla, Borys Pecuszok, Iwona Matus
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 248–250
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0042

Opis przypadku
Tak podobne, a tak różne: podobieństwo obrazu gruźlicy nosogardzieli i raka nosogardła
Bao Ling Wong, Irfan Mohamad, Shashi Gopalan Marimuthu, Muhammad Nasri Abu Bakar
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 251–254
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0043

Opis przypadku
Ciało obce w obrębie oczodołu i zatoki sitowej na skutek urazu przebijającego w okolicy oczodołowej
Kalai Selvie Ponnusamy, Irfan Mohamad, Firamir Zulkifli, Thevagi Maruthamuthu, Chenthilnathan Periasamy, Zahirrudin Zakaria
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 255–258
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0044

Opis przypadku
Migracja rybiej ości poza światłem przełyku do gruczołu tarczowego
Khairul Naimah Abdul Rashid, Khairul Bariah Noh, Abdul Mokhti Abdullah, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 259–262
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0045

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.