LOGO
EN

2022, Vol 18, No 3


Zaburzenia endokrynologiczne w przewlekłej chorobie nerek
Joanna Sobolewska, Zuzanna Żak, Kamila Monia-Tutur, Agnieszka Wojciechowska-Luźniak, Przemysław Witek, Stanisław Niemczyk
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 209–218
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0031

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u dzieci i młodzieży: metaanaliza
Olesya Horlenko, Olga Pushkarenko
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 219–227
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0032

Co się zmieniło przez 10 lat w hipotermii terapeutycznej noworodka? Część 1: Hipotermia w pediatrycznym incydencie mózgowym – przegląd piśmiennictwa
Ewa Syweńki, Kinga Niewińska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 228–234
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0033

Co się zmieniło przez 10 lat w hipotermii terapeutycznej noworodka? Część 2: Wskazówki praktyczne na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Ewa Syweńki, Kinga Niewińska, Bożena Głowska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 235–242
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0034

Problem dziecka z niedoborem wzrostu w gabinecie pediatry i lekarza rodzinnego
Ewa Gramatyka-Drążek, Artur Mazur
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 243–248
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0035

Badanie przedłużone analizujące występowanie zaburzeń węchu u chorych na COVID-19 w pojedynczym ośrodku o III stopniu referencyjności w Malezji
Nurul Izzah Akashah, Jeyasakthy Saniasiaya, Narayanan Prepageran, Carren Su-Lin Teh
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 249–253
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0036

Aktywność procesu zapalnego a stężenie markerów zawartych w plwocinie u dzieci z astmą oskrzelową o różnym początku choroby
Olena Koloskova, Tetiana Bilous, Lorina Іvanova, Olena Korotun, Mariana Dikal, Volodymyr Bilous
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 254–259
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0037

Wpływ stężenia bilirubiny u noworodków na aktywność spontaniczną ocenianą metodą Prechtla
Jolanta Witanowska, Beata Jarecka, Monika Bugdol, Alicja Affanasowicz, Daniel Ledwoń, Małgorzata Matyja, Iwona Doroniewicz, Joanna Wojcieszczyk-Bacia, Andrzej Myśliwiec
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 260–265
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0038

Zaskakujący wynik rutynowej konsultacji kardiologicznej u pacjenta z problemami nefrologicznymi
Anna Szydłowska, Jacek Kusa, Katarzyna Gruszczyńska, Agnieszka Skierska, Ewa Moric-Janiszewska, Zbigniew Olczak, Andrzej Szydłowski
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 266–269
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0039

Olbrzymi guz serca rozpoznany przypadkowo u 6-letniego chłopca z częstoskurczem z szerokimi zespołami QRS
Andrzej Szydłowski, Jacek Kusa, Katarzyna Gruszczyńska, Agnieszka Skierska, Ewa Moric-Janiszewska, Zbigniew Olczak, Anna Szydłowska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 270–273
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0040

Synchroniczny guz zatokowo-nosowy: podwójny kłopot?
Komalar Ponnuvelu, Jeyasakthy Saniasiaya, Norhaslinda Abdul Gani
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 274–277
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0041

„Wilk w owczej skórze”, czyli jednocześnie występujące nowotwory jamy nosowej
Shalini Ramasamy, Jeyasakthy Saniasiaya, Jennifer Lee Peak Hui, Zainal Azmi Zainal Abidin
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 278–280
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0042

Nietypowy przypadek ropnia okołomigdałkowego
Muhammad Harith Mohamed Rouse, Che Yusfarina Che Yusop, Rian Asmeida Farha Ahmad Rejab, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 281–284
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0043

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a rozpoznana w wieku niemowlęcym – opis przypadku
Martyna Śliwińska, Anna Rakuś-Kwiatosz, Katarzyna Wojciechowska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 285–289
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0044

Hiponatremia – trudności diagnostyczne na podstawie opisu przypadku 2,5-letniego chłopca z nerkopochodnym zespołem nieadekwatnej antydiurezy
Hanna Szymanik-Grzelak, Joanna Groszek, Katarzyna Gutowska-Malina, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 290–296
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0045

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.