LOGO
EN

Ziarniniak cholesterolowy zatoki szczękowej: zapomniana jednostka chorobowa

Shalini Ramasamy1, Jeyasakthy Saniasiaya2, Zainal Azmi Zainal Abidin1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 173–175
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0027
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel badania: Ziarniniak cholesterolowy to jednostka histologiczna składająca się z ziarniny, w której duża ilość kryształów cholesterolu powoduje tworzenie się zmiany typu ciała obcego z komórek olbrzymich. Ziarniniaki cholesterolowe często występują w uchu środkowym, natomiast rzadko w zatokach przynosowych. W pracy zwrócono uwagę na wyzwania diagnostyczne i sposób postępowania u młodej pacjentki z jednostronnym guzem jamy nosowej, u której rozpoznano ziarniniaka cholesterolowego zatoki szczękowej. Opis przypadku: Autorzy przedstawiają przypadek młodej kobiety z rozpoznaniem ziarniniaka cholesterolowego zatoki szczękowej objawiającego się jednostronną blokadą jamy nosowej. Wyniki badania endoskopowego jamy nosowej z użyciem endoskopu sztywnego oraz wyniki badania obrazowego sugerowały obecność polipa choanalnego. Przeprowadzono udaną funkcjonalną endoskopową operację zatoki z dostępu przez ipsilateralny przewód nosowy. Wniosek: Pomimo rzadkiego występowania ziarniniaka cholesterolowego jednostkę tę warto uwzględnić w diagnostyce różnicowej guzów zlokalizowanych w zatokach i jamie nosowej. W przedstawionym opisie przypadku zwrócono uwagę na rzadką prezentację ziarniniaka cholesterolowego zatoki szczękowej, którego należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej jednostronnego guza jamy nosowej.

Słowa kluczowe
ziarniniak cholesterolowy, zatoka przynosowa, funkcjonalna endoskopowa operacja zatoki

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.